Sinulla pulma – meillä ratkaisu

Ihmisen elämä on täynnä erilaisia tilanteita ja sen myötä lukemattomia kysymyksiä ja pulmia, joihin suurimpaan osaan löytyy ratkaisu omin voimin. Aina ei löydy. Joskus kysymys tai pulma on piinallisen hankala, katsoi sitä mistä näkökulmasta tahansa. Arvioit tilannekuvaa ehkä näin: ” Toisaalta tilanne vaikuttaa selvästikin tällaiselta…mutta, ottaen huomioon nämä asiat”… ratkaisu karkaakin mielestä kerran toisensa jälkeen. Seuraa valinnan ja päätöksenteon vaikeutta, lamaantumisen tunnetta, ahdistuneisuuden kokemuksia, näköalattomuutta, lannistumista. Nämä eivät ole mukavia tunnelmia, joskin asiaan kuuluvia ja erityisen pulmallisen tilanteen luonnetta kuvaavia. Jos ratkaisu olisi ollut helppo, olisit hoitanut tilanteen jo aikaa sitten kuntoon. 

Mielen ammattilainen auttaa, kun mieli myllertää, eikä suostu asettumaan paikoilleen. Moni edelleen aristelee tätä avun piiriin hakeutumista. ”Kyllähän tässä nyt pitäisi vain saada itseään niskasta kiinni.” Uskon, että tämänkin olisit jo tehnyt, jos siitä olisi kysymys. On kulttuuriamme kuvaavaa, että kun jalkaa kivistää, kynnys mennä lääkärin pakeille on melko matala. Sen sijaan, jos mieli on solmussa tai epätietoinen, tie ammattilaisen pakeille on mutkien takana, ja vasta äärimmäisessä hädässä vaihtoehto. Ymmärrän tätä niin, että sadan euron käynti erikoislääkärillä, kesto 10 minuuttia, tuottaa jotakin konkreettista. Tunnin juttelu psykologin tai työnohjaajan kanssa tuntuu ehkä aineettomalta ja epämääräiseltä. Tulee huoli, saanko rahoilleni mitään vastinetta. Kysymys on tietenkin tähdellinen, sillä panostuksen pitää tuottaa. Siksi haluankin esitellä Resilion 6 askelman periaatteen, jonka mukaan toimien asiakas saa aina itsellensä evästä mennä eteenpäin. 

Askel 1 Asiakas esittää tarpeen

Tarve on pulma tai kysymys. Asiakas haluaa ratkaista henkilökohtaisen dilemman tai löytää uuden suunnan elämässään, kenties kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Yksilöasiakkaan tarpeet liittyvät omaan (ehkä kriisiytyneeseen) elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin, ammatilliseen kasvuun jne. Yritysasiakkaan tarpeet liittyvät tiimin, yhteisön ja organisaation toiminnan kysymyksiin kuten motivaatioon, ilmapiiriin, johtamiseen jne. 

Askel 2 Resilion asiantuntijat auttavat ratkaisun ideoinnissa ja suunnittelussa 

Meillä todellakin on auttavia ideoita mitä erilaisimpiin inhimillisen toiminnan tai tapahtumien tilanteisiin. Yksilön kannalta se on esim. voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista tai kuormittavan tilanteen purkua niin, että tilanne ei enää heikennä toimintakykyä. Yhteisön kannalta kysymys on yleensä jonkinlaisesta prosessista, jossa hahmotetaan ratkaistavan tilanteen moninaisuutta ja haetaan kestäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Laastarit eivät toimi. 

Askel 3 Resilion asiantuntijat arvioivat parhaat menetelmät laadukkaaseen toteutukseen

Me emme mene menetelmä edelle, sillä jokainen tilanne on uniikki. Mekanistinen metodin käyttö ei ole meidän juttumme. Meillä on kyllä omat tieteelliseen näyttöön perustuvat käyttöteoriamme. Esim. ”lankateoria” kuvaamaan ihmisten välisiä kommunikaation ja vuorovaikutuksen säikeitä, joiden katketessa yhteisö on pulassa. Tai ”jäävuoriteoria” kuvaamaan ihmisen elämänpolun aikana koettuja tilanteita ja niiden vaikutusta nykyhetkessä, hyvinvoinnin kannalta olennaisia vaikutuksia. Tunnistamme myös tilanteet, joissa yksinkertainen metodi toimii. Silloin käytämme sellaista. Teemme siis sitä mikä toimii. 

Askel 4 Toteutustavan ja laadun mittarien valinta 

Yhtä lailla kuin asiakkaamme, me haluamme onnistua työssämme. Siksi sopivan toteutustavan valinta yhdessä asiakkaan kanssa on keskeistä. Meitä kiinnostaa, mistä asiakas näkisi onnistumisen. Mitä pitäisi tapahtua? Tai ainakin lähteä prosessina liikkeelle. Kun kyseessä ovat inhimilliset ja yhteisölliset ilmiöt, tilanteiden tunnelmat ovat kuin ilmapuntari. Toisinaan kiristää ja ahdistaa. Sitten on taas harmonisempaa ja iloisempaa tiedossa. Me haemme myönteistä kierrettä, sen vahvistamista ja kannattelua. Silti on muistettava, että jos mennään asioiden ytimiin ja kipukohtiin, pelkällä ”positiivisuuttahinnallamillähyvänsä” ei saada tuloksia. Emme voi ikinä valita vain tunnekirjon positiivisia osuuksia. Jos halutaan koko elämä kuntoon, pitää kestää myös vaikeita hetkiä. Niissä kohdin me autamme. 

Askel 5 Toteutus ja onnistumisen analysointi 

Emme lupaa ”helppoa ja kivaa”-takuuta mutta lupaamme ymmärtävän, myötätuntoisen ja asiantuntevan työskentelyn, jossa kivuliaampikin hetki ei ole epätoivoinen tai näköalaton. Joudumme toisinaan olemaan tiukkoja, jotta tuloksia syntyy. Tiukka meidän kanssamme ei tarkoita tosikkomaisuutta, mutta otamme asiakkaidemme tilanteet ja työmme vakavasti. Onnistumista mittaa mm. se, ollaanko käytetty aikaa oikeiden asioiden äärellä ja onko niissä päästy eteenpäin. 

Askel 6 Palautteet ja prosessin päätös tai jatkotoimenpiteet 

Pyrkimyksemme on tehdä itsestämme tarpeettomia. Meitä ei tarvita kun yksilö on vahvistunut ja voimaantunut, löytänyt luottamuksen askeltensa alla. Jos taas yhteisö vahvistuu kommunikaatiossaan ja vuorovaikutuksessaan, ja pystyy etenemään haluamassaan suunnassa, työmme on tehty. Olemme huomanneet, että hyvin tehdystä työstä syntyy aika ajoin myös jatkumoita, kumppanuuksia. Ne ovat mielekkäitä, sillä asiakkaamme ovat mukavia ja ihania. Välillä heillä on vaikeuksia, joissa on ilo olla avuksi. Samaan aikaan he ovat aina myös pystyviä ja kyvykkäitä. Tätä kuoritaan esiin ja vahvistetaan. Se jos jokin synnyttää työn iloa myös itselle. 

Kirjoittaja on Resilion  asiantuntija ja Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Eerika Skarp,  joka on pohjattoman kiinnostunut monimutkaisista ja inhimillisistä työyhteisöilmiöistä.