Uravalmennus

(Työ)elämässä tulee väistämättä eteen muutoksia, joista osaan päädymme pitkän harkinnan ja pohdinnan ja kipuilunkin tuloksena. Osaan muutoksista taas joudumme vastoin tahtoamme, joskus jopa täysin yllättäen, itsestämme riippumattomista syistä. Me Resiliossa uskomme, että jokainen ansaitsee hyvän, itsensä oloisen työn, jossa omat vahvuudet ovat joka päivä käytössä ja joka siten tuottaa onnistumista ja menestystä myös työnantajalle. 

Uuden työ etsiminen, alanvaihtamisen mahdollisuudet, uuden alan opiskelu, täydentävän koulutuksen etsiminen, omannäköisen uran ja työn rakentaminen. 

Joskus polku vaatii kokonaan uuden suunnan, ja uuteen hyppääminen vaatii rohkeutta. Joskus myös vanhan työnkuvan uudelleen rakentaminen yhdessä työnantajan kanssa voi olla lopulta hyvä vaihtoehto. Vaihtoehtojen paljoudesta ja omien toiveiden ja rajoitteiden joukosta valintoja tekeminen yksin voi olla vaikeaa. Uraohjauksessa ohjaaja on työparisi prosessissa. 

Yksilöllinen uravalmennus on paikka, jossa on mahdollista rauhassa tutkia omia vaihtoehtoja, motivaation lähteitä, arvoja ja suuntaa, johon omaa uraa tahtoo suunnata. Ajan ja tuen ottaminen asialle johtaa varmemmin parhaaseen lopputulokseen, sitoutumiseen ja ratkaisun pysyvyyteen.  

Uravalmennus on yksilöllinen palvelu, jonka sisällöt rakentuvat osallistujan tarpeen mukaan yhdessä suunnitellen sekä prosessin edetessä. Omien mahdollisuuksien, mutta myös rajoitteiden kartoitus, omien vahvuuksien ja olemassa olevan ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen haastattelutilanteessa, työnhaussa erottautuminen ja tehokkaiden työnhaun menetelmien ja kanavien löytäminen ovat yleisiä aiheita.  

Sisältö

Uravalmentaja hyödyntää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä, tehtäviä ja itsearviointeja, joiden avulla asiakkaan polkua toivottuun suuntaan selkiytetään.  

Uravalmentaja on apuna myös käytännön asioissa, esimerkiksi sopivien työnhaun tai lisä/uudelleen kouluttautumisen väylien löytämisessä tai työnhaun asiakirjojen laadinnassa. Uravalmennukseen voidaan sisällyttää myös erilaisia testejä. 

Kenelle?

Alanvaihtoa pohtivalle, motivaation hukanneelle. – Sinulle, joka mietit ”Mikä minusta tulee isona?”

Hinta

120 € / tapaaminen
300€ / 3 tapaamista
Hintoihin lisätään alv 24%

Varaa aika maksuttomaan 30 min kokeilukäyntiin ja aloita oman polkusi suunnittelu!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo