Tiimin kehittäminen

Toimivan tiimin perusedellytyksiä on kyky rakentaa ja ylläpitää luottamusta sekä kyky ratkaista vaikeitakin asioita nopeasti. Tiimidynamiikan hahmottamisessa ja ymmärtämisessä asiantuntija voi tuoda sopivan eteenpäin työntävän näkökulman, joka on vaikea havaita tiimistä käsin.

Toimiva tiimi määrittelee toimintansa onnistumisen kannalta olennaiset kulmakivet

Toimiva tiimi määrittelee toimintansa onnistumisen kannalta olennaiset kulmakivet

Tiimityötä pidetään lähes itsestään selvänä työskentelymuotona. Melko harvoin tiimiroolit kuitenkaan keskustellaan tarkkaan selväksi. Suurin osa tiimeistä onkin enimmäkseen löyhiä työryhmiä. Tiimin tarkoituksena on saada aikaan tuloksia. Tiimin tehtävä voi muuttua nopeasti ja tiimin täytyy pystyä sopeutumaan näihin muutoksiin. Tiimi on kuin elävä organismi. Se voidaan koota tai hajottaa nopeasti. Pysyvämmissä tiimeissä voi syntyä henkilösuhdeasetelmia, jotka voivat edistää tai estää tiimin tavoitteita.

Tiimin suoriutuminen ei ole soololaji. Tiimin tehtävästä ja tavoitteista kuitenkin riippuu, millaisia suorituksia tarvitaan. Joskus yksilötason erityiset venymiset ovat ratkaisevia. Yksilön huippusuoriutuminen ammentaa voimansa turvallisesta maaperästä. Jos voi luottaa muihin niin paljon, että uskaltaa riskeerata, on mahdollista tehdä ihmeitä.

Tiimin kykyyn saada aikaan tuloksia vaikuttaa

  1. Kyky rakentaa nopeasti luottamusta
  2. Tehokas kommunikaatio
  3. Vaikeiden asioiden käsittely
  4. Sitoutuminen tiimin tehtävään

Palvelumme auttavat kehittämään tiimidynamiikkaa. Tiimin toimivuutta ja vuorovaikutusta voi työstää Pysäkki-työskentelyllä. Itsetuntemus ja psykologinen joustavuus tuo asiantuntijan näkökulmia tiimin toimivuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Persoonallisuus selittää osaa käyttäytymisestämme. Tiimin virittämistä huippukuntoon voi toteuttaa käyttäytymistyylejä kartoittamalla.

Haluaisitko rakentaa huipputiimin?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo