Johtamisen kehittäminen

Johtamisen kehittäminen tietointensiivisessä työssä edellyttää keskittymistä ihmisiin. Strateginen työhyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen tarvitaan, jotta liiketoiminta onnistuu ja pystytään avaamaan uusia mahdollisuuksia.

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi on suunnitelmallisen toiminnan tulosta.

Siinä toteutuu yksilön ja yhteisön sekä organisaation vastuu. Työhyvinvointitoiminta on pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämistoimintaa, jossa toiminnan rakenteet, resurssit, roolit ja osaaminen ovat oikeassa tasapainossa.

Tiimityö

Kokonaisuuden katsominen varmistaa, että investointi työhyvinvointiin on tuottava. Erityinen painoarvo on aivotyön hyvinvoinnissa, sillä sekä kognitiivinen että emotionaalinen kapasiteetti ratkaisee yksilön ja ryhmän suoritus- ja muutoskyvyssä.

Johtajan työ on myös yksinäistä

Johtajan tehtävä on aina ajatella yrityksen etua. Se on asetettava etusijalle toiminnan turvaamiseksi silloinkin, kun inhimillisesti perusteltu ratkaisu tuntuisi paremmalta. Valinnat ja päätökset ovat toisinaan raskaita. On tilanteita, jolloin vaihtoehtojen puntarointia ei voi tehdä edes luotetuimpien työtoverien kanssa. Silloin on hyvä virittää ajatteluaan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Mielien johtamista

Johtaminen on tyylilaji, jossa keinotekoisuus välittyy nopeasti. On löydettävä oman näköinen tyyli, joka sopii myös johdettaville. Työn ja organisaatioiden asiantuntija auttaa uudistamaan johtamisen rutiineja ja työtapoja sekä katsomaan eteenpäin. Valmennamme tunnistamaan ja käyttämään moderneja johtamisen kompetensseja.

LUE LISÄÄ BLOGISTA

Psykologi konsulttina

Työpaikkapsykologi -konseptin avulla tuetaan sekä toiminnan tehokkuutta että hyvinvointia.

Työpaikkapsykologi on asiantuntija, jonka avulla työhyvinvointia katsotaan kokonaisuutena; toisaalta työn ja organisaation rakenteiden, toisaalta hyvinvointia tukevien kompetenssien kautta. Työpaikkapsykologi havainnoi toimintaa työelämä-asiantuntijan silmin ja tukee organisaation ratkaisuja työn tuottavuutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä tavoiteltaessa.

LUE LISÄÄ

Haluaisitko tietää lisää työpaikkapsykologin toiminnasta?

Tutustu tarkemmin johtamisen kehittämisen sisältöihin

Palvelumme auttavat työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisessä

Työhyvinvoinnin johtaminen

Toimivan työkulttuurin vaalimiseksi kannattaa tehdä pitkäjänteistä työtä.  Työhyvinvoinnin painopisteet vaihtelevat, ja  henkilöstöä ja liiketoimintaa kannattaakin ajatella rakennusprojektina, jossa tuetaan ja vahvistetaan perustuksia tarpeiden mukaan. Työhyvinvointia ei rakenneta yksittäisillä tyhy-päivillä, vaan tärkein työ tehdään arjessa ja päivittäisissä kohtaamisissa.

LUE LISÄÄ

Aivotyön johtaminen

Moderni tietotyö haastaa aivoja ja jaksamista. Asiantuntijatyössä johtamisen ja työssä jaksamisen kysymykset saavat uusia muotoja, sillä työ vaatii aiempaa enemmän sekä kognitiivista että emotionaalista hallintaa..
Tietotyön haasteisiin on mahdollista vastata kognitiivisen ergonomian keinoin.

LUE LISÄÄ

Moderni tietotyö on useimmille mielekästä.
Monipaikkaiset tiimit

Monipaikkaiset tiimit ja etäjohtaminen

Tiimien monipaikkaisuus ja etäjohtaminen haastavat esimiestyön. Digitaalinen teknologia on helppokäyttöistä mutta sen käyttöönotto ei sulje pois ihmisten välillä tapahtuvia vuorovaikutusilmiöitä. Etätiimin kommunikaatio ja johtaminen kaipaa erityistä huomiota hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseksi. Autamme luomaan toimivan kommunikaation ja vuorovaikutuksen monipaikkaisten tiimien tueksi.

LUE LISÄÄ

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Puhutaanko johtoryhmässänne oikeista asioista? Voiko vaikeat asiat nostaa pöydälle ja puhua niistä avoimesti? Tehdäänkö päätökset oikealla tasolla? Konsultoinnin kautta hahmotamme yhteisen tilannekuvan johtoryhmän toiminnasta ja tunnistamme sen toiminnan pullonkaulat. Työskentely asiantuntijan kanssa tarjoaa johtoryhmälle välineitä katsoa sen omaa työtapaa ja suhdetta organisaatioon.

LUE LISÄÄ

Johtoryhmän vuorovaikutuksen dynamiikkaa voi aina parantaa.

Haluatko kehittää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, ihmisten johtamista ja esimiestyötä?

Palveluidemme avulla johto tunnistaa paremmin hyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla olevia tekijöitä. Ymmärrys niiden vaikutuksista toisiinsa lisääntyy. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020