Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet haastavat esimiehen käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Esimies kohtaa työssään yksilö- ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä. Niiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta esimies pystyy toimimaan uskottavasti ja johdonmukaisesti.

Esimies kohtaa työssään yksilö- ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä.

Esimiehen pohdintoihin kuuluu kuinka säilyttää johdonmukaisuus ja oikeudenmukainen kohtelu vaikeissa työelämätilanteissa. Esimiehet pyrkivät noudattamaan pienimmän pahan periaatetta mutta silloinkaan ei voida toimia aina kaikkia työyhteisön jäseniä tyydyttävällä tavalla.

Joskus hankalat tilanteet syntyvät kuin tyhjästä. Jälkeenpäin tapahtumien ja ajatusten kulku on nähtävissä mutta ennakointi on vaikeaa. Esimiehen motivaatio ja kypsyys ihmisenä vaikuttaa siihen, kuinka paljon hän haluaa nähdä vaivaa vaikeiden tilanteiden hoitamiseksi hyvin. Vaivannäkö yleensä kannattaa. Se on investointi yhteisön luottamuspääomaan.

Esimies kohtaa työssään yksilö- ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä. Niiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta esimies pystyy toimimaan uskottavasti ja johdonmukaisesti. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ovat suurimpia katkeruuden aiheuttajia työelämässä. Niillä on välitön vaikutus motivaatioon ja työtehoon. Vaikeiksi tunnistetut tilanteet kannattaa hoitaa huolella. Asiantuntijan kanssa keskustellen saa ratkaisumahdollisuuksia, joita arjen paineessa ei ehkä tule ajatelleeksi.

Yksilötason reaktioita

 • Innostus
 • Ilo
 • Pettymys
 • Kateus
 • Ystävällisyys
 • Epäily

Työelämän ryhmäilmiöitä

 • Valtataistelu
 • Kilpaileminen
 • Kuppikunnat
 • Ulkopuolisuus
 • Yhteenkuuluvuus
 • Auttaminen

Työpaikkakiusaamisen selvittäminen on vaikeimpia esimiestyön tilanteita. Lakisääteinen velvoite puuttua kiusaamistilanteisiin haastaa esimiehen moraaliset käsitykset sekä kyvyn tehdä oikeudenmukaisia valintoja ja ratkaisuja. Hyvä neuvonantaja on tässä arvokas kumppani. Lue lisää Työpaikkakiusaamisesta.

Esimiehen ei tarvitse osata kaikkea yksin. Asiantuntija auttaa ja antaa käytännön vinkit tärkeisiin tilanteisiin.

Räätälöimme esimiehille valmennuksia työelämän psykologisista teemoista. Valmennuksiemme avulla esimiehet psykologisen työkalupakin esimiestyöhön.

Painiskeletko esimiehenä vaikean tilanteen kanssa?

Ota yhteyttä, jos haluat vahvistaa taitojasi.

Resilio 2020