Monipaikkaiset tiimit ja etäjohtaminen

 

Tiimien monipaikkaisuus ja etäjohtaminen haastavat esimiestyön. Tämän päivän verkostoisen työn johtaminen perustuu toimivaan kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen monipaikkaisissa tiimeissä.

Monipaikkaiset tiimit

Etäjohtaminen vaatii huolellisuutta, sillä etänä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta puuttuu totuttuja vuorovaikutuksen elementtejä. Digitaalinen teknologia helpottaa työntekoa mutta sen käyttöönotto ei sulje pois ihmisten välillä tapahtuvia vuorovaikutusilmiöitä. Ne ovat haavoittuvia inhimillisten tulkintojen takia.

Kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen onnistumista edesauttavien osasten kuten eleiden ja ilmeiden vaimeneminen etäyhteyksissä vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun. Ihmisten on myös kiireessä taipumus unohtaa kaikki se, mikä ei ole välittömästi läsnä. Etätiimin kommunikaatio ja johtaminen kaipaa erityistä huomiota hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseksi.

Autamme johtoa ja esimiehiä

havainnoimaan ja kehittämään kommunikaatiotaan ja mukauttamaan viestintänsä ymmärrettäväksi

luomaan toimivan kommunikaation ja vuorovaikutuksen monipaikkaisten tiimien tueksi

Työskennelläänkö teillä monipaikkaisissa tiimeissä tai etänä? Kiinnostavatko etäjohtamisen parhaat käytännöt?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Resilio 2022