Yksilön psykologinen joustavuus

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista tai taidoista muutoksessa on yksilön psykologinen joustavuus eli resilienssi. Sillä tarkoitetaan kykyä toipua ja muovautua kuormittavissa tilanteissa. Psykologisen joustavuuden edellytys on pysähtyminen. Juuri tämä on vaikeaa hallitsemattomalta tuntuvassa tilanteessa.

Psykologinen joustavuus on taito, jota voi kehittää

Työyhteisö voi tukea yksilötason joustavuutta antamalla luvan pysähtyä ja tarkistaa kuinka voimavarat olisi parasta käyttää. Psykologisesti joustava yksilö pystyy toimimaan arvojensa mukaisesti, vaikka hänen ajatuksensa ja tunteensa pyrkisivät tätä estämään. Työelämässä toimintaamme voi vaikuttaa esimerkiksi pelon tunne. Pelko on lievässä muodossa yllättävän usein läsnä arkisissa tilanteissa. Työntekijä ei vaikkapa saa palaverissa tuotua esille ajatuksiaan, ei halua antaa työkaverille kriittistä palautetta tämän toiminnasta tai ei kerro esimiehelle liiallisesta kuormittumisestaan seurausten pelossa.

Useimmilla ihmisillä on halu pyrkiä negatiivisista ajatuksista ja tunteista eroon mahdollisimman nopeasti. Erityisesti työelämässä ajatellaan, että negatiivisuus on huono asia ja sitä pyritään välttelemään. Elämän koetaan olevan hallinnassa, kun mieli on myönteinen. Huolet ja pelot ovat kuitenkin tärkeitä informaation lähteitä, ja kriittisetkin ajatukset olisi hyvä pystyä sanomaan ääneen. Negatiivisten ajatusten äärelle kannattaa hetkeksi pysähtyä.

Psykologinen joustavuus on taito, jota voi kehittää

Psykologisen joustavuuden kehittäminen onnistuu päivittäisessä elämässä.

  1. Kirjaa ylös ajatuksia ja tunteita.
  2. Tutki niiden merkityksiä: mitä ne kertovat, mihin ne liittyvät.
  3. Opettele huomaamaan, että ajatukset ovat vain ajatuksia ja tunteet vain tunteita. Kummatkin ovat ohimeneviä.

Psykologista joustavuutta vähentää ajatuksiin ja tunteisiin takertuminen. Ihmisen taito eläytyä on tärkeä taito empatian ja myötätunnon kannalta. Kuitenkin liiallinen sulautuminen omiin ajatuksiin, tunteisiin ja uskomuksiin voi estää toimimasta tavalla, joka olisi oman arvomaailman kannalta tärkeä.

Itsetuntemus-koulutus

Mindfulness-taidoilla eli tietoisen läsnäolon harjoittelulla voi kehittää psykologista joustavuutta. Tietoista läsnäoloa voi harjoitella kaikessa arkisessa tekemisessä: työmatkalla, kotiaskareiden parissa, lasten kanssa, lemmikkiä ulkoiluttaessa. Riittää, että keskityt hetken aikaa havainnoimaan mitä sinussa tapahtuu: millaisia ajatuksia, tuntemuksia ja aistimuksia. Ihminen tarvitsee sekä automaattiohjauksella tapahtuvia rutiineja että tietoista pysähtymistä. Intensiivinen suorittaminen on ajanut monen ihmisen uupumukseen. Tästä syystä erilaisen olemisen tiloja kannattaa harjoitella.

Palvelumme auttavat parantamaan itsetuntemusta ja psykologista joustavuutta. Hyödyllinen työtapa on nostaa esiin yhteisiä psykologisen joustavuuden teemoja, joita voidaan käsitellä työyhteisön Pysäkeillä. Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä antaa asiantuntijan näkökulmia psykologiseen joustavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Itsetuntemusta kehittämällä työyhteisön tunne- ja vuorovaikutuselementit tulevat näkyvämmiksi ja ymmärrettäviksi.

Oletko kiinnostunut psykologisen joustavuuden kehittämisestä?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2022