Pysäkki

Pysäkki on pysähtymisen työpaja, jossa tehdään uusia oivalluksia. Työskentely tähtää osallistujan ajattelun ja toimintatavan kehittämiseen uusien herätteiden ja näkökulmien kautta.

Pysäkki voi olla yksilöllinen, toteutua pienryhmälle tai yhteisölle tai niiden yhdistelmänä.

Tulosorientoitunutta työtä tehdään monimutkaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tästä syystä on välillä erikseen pysähdyttävä tekemään oivalluksia siitä, kuinka erilaisissa tilanteissa voi toimia tavoitteiden toteutumisen kannalta oikein. Pysäkit ovat tapa kulkea esimiesten ja henkilöstön rinnalla yhteistyötä vahvistaen. Pysäkki voi olla ryhmämuotoinen tai yksilöllinen, ja ne toimivat parhaiten prosessina. Vain aidot sisäistetyt oivallukset muuttavat toimintaa arjessa. Pysäkkien räätälöity toteutus ennakkoselvityksin ja jälkiseurannoin varmistaa parhaan lopputuloksen.

Sisältö ja tavoitteet

Alustettua keskustelua, jonka tarkka sisältö rakentuu osallistujien sen hetkisistä tarpeista.

Tavoitteena on pysähtyä katsomaan omaa työtä ja työtapoja, ja oivaltaa niistä jotain uutta.

Toteutus

Prosessimuotoinen työskentely, joka koostuu 1-3 tunnin työpajoista.

Pysäkki voi olla yksilöllinen, toteutua pienryhmälle tai yhteisölle tai niiden yhdistelmänä.

Pysäkkien erilaiset kohderyhmät

Johdon ja esimiestyön pysäkit

Johdon ja esimiesten pysäkeillä käsitellään mielen johtamiseen liittyviä teemoja niistä näkökulmista, jotka ovat johdon työskentelylle ajankohtaisia. Esimerkkiteemoja ovat tunnetaidot, pelisilmä monimutkaisissa nopeissa tilanteissa, ollako joustava vai jämäkkä, johtamismotivaatio, muutoksen psykologia ja resilienssin kehittäminen yksilönä tai yhteisössä.

Pysäkki johdolle
Pysäkki henkilöstölle

Työyhteisön pysäkit

Työyhteisön pysäkeillä käsitellään itsen johtamiseen liittyviä teemoja niistä näkökulmista, jotka ovat työyhteisölle ajankohtaisia. Tietotyössä ergonomia aivojen kannalta on tärkeämpää kuin koskaan. Muita esimerkkiteemoja ovat stressinhallinta ja jaksaminen, tunnetaidot, motivaation uudistaminen ja työn merkityksellisyys sekä muutoksen psykologia.

Muutospysäkit

Muutostilanteita tukevilla pysäkeillä käsitellään muutoksen psykologiaan liittyviä teemoja niistä näkökulmista, jotka ovat työyhteisölle ajankohtaisia. Esimerkiksi henkilöstön psykologisen joustavuuden ja motivaation uudistumisen tukeminen muutoksessa on olennainen tukimuoto, jotta mieli pysyy murroksessa mukana ja pystyy sitä käsittelemään.

Pysäkki muutoksessa

Haluatko tietää lisää pysäkeistämme?

Pysähtymisen työpajajoissa tehdään uusia oivalluksia Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo