Muutostraumojen käsittely

Muutostrauma on voimakas ilmaisu mutta kokemuksemme mukaan taitamattomasti hoidetut organisaation vaikeat tilanteet jättävät jälkiä, joiden korjaaminen on hankalaa. Korjaaminen kuitenkin kannattaa, sillä pessimistinen ja kyyninen ilmapiiri lamaannuttaa toimintaa.

Muutostrauman purkaminen vapauttaa voimavarat tarkoituksenmukaiseen toimintaan

Organisaatioissa, joissa on takana taitamattomasti hoidettuja muutoksia tai muutoin vaikeita aikoja, tilanne saattaa tuntua lukkiutuneelta. Tällöin ajatukset ja tunteet ovat kiinni vahvoissa käsityksissä, mikä estää voimavarojen käyttöä uudistumiseen ja kehittymiseen. Organisaation psykososiaalisiin prosesseihin erikoistunut asiantuntija pystyy auttamaan lukkiutuneissa tilanteissa.

Muutostrauman purkaminen vapauttaa voimavarat tarkoituksenmukaiseen toimintaan

Muutostrauman purkaminen edellyttää asiantuntevaa ja tunneprosesseja ymmärtävää käsittelytapaa. Tilanteen käsittelyssä voidaan edetä esimerkiksi näin:

  1. Tilannekuvan muodostaminen
  2. Tärkeimpien solmutilanteiden tunnistaminen
  3. Solmujen purkaminen yksilöllisesti ja yhteisesti. Yleensä työskentely on prosessinomaista.

Traumaan liittyy vahvoja kokemuksia, kuten avuttomuutta ja nöyryytystä. Vaikka ne eivät näennäisesti haittaisi, niiden pitkäaikaisvaikutukset voivat olla huomattavia, kuten jopa työkyvyttömyyttä tai vielä vakavampia seuraamuksia. Muutoksissa johdetaan yleensä suuria kokonaisuuksia ja isoja ihmisryhmiä. Tällöin unohtuu, että inhimillinen haavoittuvuus on mukana yksilöissä. Jos psyykkisen hyvinvoinnin kantavia rakenteita kohdellaan kaltoin, ovat seuraukset joskus vakavia. Eettinen organisaatio kohtelee jäseniään mahdollisimman inhimillisesti.

Organisaatio on systeemi, joka ei koskaan voi lakata muuttumasta

Palvelumme auttavat muutosten vakavien vaikutusten korjaamisessa. Muutostrauman purkaminen vaatii aina huolellisen tilanneanalyysin. Pysäkki-työskentely sopii yhteisölliseen työskentelyyn mutta yksilölliset tekijät on tärkeä huomioida. Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä antaa asiantuntijan näkökulmia muutoksesta selviytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Itsetuntemusta kehittämällä työyhteisön tunne- ja vuorovaikutuselementit tulevat näkyvämmiksi ja muutosilmiöt ymmärrettäviksi.

Jos tunnistat muutoksen aiheuttamia vakavia seuraamuksia, ota yhteyttä!

Niiden korjaaminen tukee työyhteisön toimivuutta ja työntekijöiden hyvinvointia.

Resilio 2022