Työnohjaus

Työnohjaus on viime vuosina suosiotaan nostanut väline kehittää ja selkeyttää oman työnsä hallintaa. Aiemmin lähinnä sosiaali- ja terveysalalla hyödynnetty työskentelymuoto on rantautumassa yhä enemmän myös muille ammattialoille.

Työnohjauksen aloittaminen ei vaadi ongelmaa tai suuria vaikeuksia työssä, vaan niiden ennaltaehkäisy, työhyvinvoinnin vahvistaminen tai entistä tuloksekkaamman työn mahdollistaminen ovat myös hyviä ja riittäviä syitä työnohjaukselle. Toisaalta jokainen työ sisältää haastavia tilanteita ja vaatii ongelmallisten tilanteiden hoitamista ja käsittelyä. Työn vaatimukset ovat nykyään isoja, ja työnohjaajan kanssa käyty keskustelu voi varmistaa parhaiden ratkaisujen tekemisen.

Yleisiä ja tavallisimpia tavoitteita työnohjaukselle ovat esimerkiksi parempi työn hallinta, jatkuvaan ja pitkäkestoiseen kuormitukseen vastaaminen, yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen, haastavat esihenkilö-työntekijä- tai asiakastilanteet. Kaikki (työ)elämästä nousevat teemat ja niiden monimutkaisetkin yhdistelmät ovat mahdollisia ja niissä tukeminen työnohjaajan osaamista.

Työnohjaaja ohjaa asiakasta ohjaamaan omaa työtään toivottuun suuntaan. Voimavara- ja ratkaisukeskeisen työnohjauksen vahvuus on konkreettisuus. Asioissa vellomisen sijaan löydetään todellisia, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Prosessin alussa asetetaan  tavoitteet  työnohjaukselle.  Tavoitteet nousevat ohjattavan tarpeesta ja voivat liittyä esimerkiksi  ajankäytön hallinnan tehostamiseen, vuorovaikutuksen haasteisiin  tai parempaan  stressin hallintaan. Työskentely voi tähdätä myös yleisemmin oman ammatillisen identiteetin vahvistamiseen ja erilaisten taitojen hallintaan.

Resilion asiantuntijoiden työskentelyssä lähtökohtana on käsitys ihmisestä joustavana oppijana, joka tiedostaa ajatuksensa ja tunteensa,  ja  suuntaa toimintaansa omien arvojensa mukaisesti. Työnohjaus voi toteutua myös ryhmässä.

Sisältö

Asiantuntijan kanssa toteutettava oman työn tutkimisen ja hallinnan dialoginen prosessi.  Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, käytettävät menetelmät valitaan prosessin edetessä yhdessä ohjattavien kanssa.

Työnohjaajan päämenetelmä on dialoginen keskustelu, jota täydentävät esimerkiksi piirtäminen, metaforat, narratiivinen tai sanataidetyöskentely, asiakkaan toiveita kuunnellen.

Kenelle

Työntekijälle, asiantuntijalle, työssä kuormittuneelle. Kenelle vaan, joka haluaa tarkastella työtään ja sen tekemisen tapoja kauempaa.

Hinta

Alkaen 120€ / 60 min

Usein työnohjaus on työnantajan kustantamaa, kannattaa kysyä mahdollisuutta!

Kiinnostuitko työohjauksesta? Ota rohkeasti yhteyttä suoraan työnohjaaja Annaan (anna.klemi(at)resilio.fi) ja varaa ilmainen tutustumisaika.

 

 

 

Resilio 2024 | Powered by Bautomo