Muutoksen suunnittelu ja läpivienti

Ihmisillä on luonnollinen hyvä sopeutumiskyky, kunhan se saa tuekseen rakenteet, jotka säilyttävät riittävän vakauden ja mahdollistavat uudistumisen. Sen lisäksi tarvitaan taitoja säilyttää psykologinen turvallisuus muutoksen keskellä.

Muutosprosessin onnistumisen kannalta kyse on inhimillisten ilmiöiden hallinnasta ja johtamisesta asiajohtamisen rinnalla.

Muutosten läpiviennissä on ymmärrettävä mielen prosessit, joihin liittyy sekä vastustamista että hyväksymistä.

Muutosten läpiviennissä on ymmärrettävä mielen prosessit

Esimiestyön kannalta tärkeää on taito kannatella yhteisöä. Yksilötaitona muutoksissa tarvitaan psykologista joustavuutta. Kokemus omasta arvosta ja työn merkityksellisyydestä on useimmille tärkeä asia. Kun organisaatiossa tehdään muutoksia, niitä pohditaan pääsääntöisesti prosessien sujuvuuden tai kustannustehokkuuden kannalta. Muutoksia voisi arvioida myös inhimillisen arvon näkökulmasta. Tällöin pohdittaisiin inhimillisen pääoman kasvattamista ja sen tuomaa arvoa koko toiminnalle.

Muutosprosessin suunnittelun kulmakivet ihmisten johtamisen näkökulmasta:

1. Suunta

Näkymä tulevaisuuteen vaikuttaa kokemukseen työn merkityksellisyydestä ja siitä miten työ jatkossa motivoi. Suunta kertoo tulevista odotuksista. Ihmisille on tärkeää pystyä suunnittelemaan ja ennakoimaan omaa toimintaa.

2. Kommunikaatio

Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan perusteita. Kysymykseen “Miksi?” halutaan ymmärrettäviä vastauksia. Kommunikaatio koetaan myös arvonantona. Kieli, jota käytetään, kertoo halutaanko asioista kertoa ymmärryksen vahvistamiseksi. “Muutosjargon” kertoo pakollisista tiedonannoista, joita täytyy pitää.

3. Roolit ja vastuut

Uusi roolitus on mahdollisuus mielekkäisiin tehtäviin ja osaamisen hyödyntämiseen innostavalla tavalla. Hyödyntämätön potentiaali pääsee parhaimmillaan käyttöön. Urasiirtymät ovat mahdollisia. Toivotut siirtymät vahvistavat sitoutumista.

4. Johtaminen

Johtamiskäsityksestä voisi puhua ääneen useammin ja enemmän. Muutoksen kohdalla siihen on luonteva mahdollisuus. Voi olla, että johtamiskäsitystä ja -tapaa halutaan uudistaa. Jos ihmissysteemille ei kerrota, miten sen odotetaan toimivan, on paljon vaikeampi onnistua siinä mitä halutaan saada aikaan.

Haluaisitko tietää lisää työpaikkapsykologin toiminnasta?

Psykologi konsulttina

Työpaikkapsykologi -konseptin avulla saat psykologisen asiantuntemuksen tueksi muutoksen joka vaiheeseen.
Työpaikkapsykologi on asiantuntija, jonka avulla muutostilanteissa tulee luontevasti huomioitua ihmisten johtamisen kannalta tärkeimmät elementit. Työpaikkapsykologi havainnoi muutosta työelämäasiantuntijan silmin ja tukee organisaation ratkaisuja työn sujuvaan muutokseen.

LUE LISÄÄ

Tutustu tarkemmin muutoksen suunnittelussa tärkeisiin tekijöihin:

Kommunikointi ja vuorovaikutus muutoksessa

Muutosprosesseissa henkilöstön huolet ymmärtävä ja niihin vastaava viestintä on tärkeää. Vuorovaikutuksen on tuettava ja mahdollistettava muutokseen sopeutumista. Negatiivisistakin asioista on mahdollista viestiä henkilöstöä kunnioittaen ja eri osapuolia ymmärtäen. Autamme johtoa ja tiimejä puhumaan vaikeistakin asioista niin, että vuorovaikutus on sekä luontevaa että eteenpäin suuntaavaa.

LUE LISÄÄ

Ajatusten ja tunteiden sanoittaminen on tärkeää muutoksessa
Kuinka päästä raskaasta tunneilmastosta myönteiseen kierteeseen?

Tunteet muutostilanteessa

Tunteiden moninaisuudella ja intensiivisyydellä on taipumus yllättää muutostilanteissa. Työskentelymme tunnistaa negatiivisen tunnereagoinnin ja pyrkii löytämään ja vahvistamaan positiivisuutta. Todellisen reagoinnin kohtaaminen mahdollistaa näkökulmien tarkastelun ja yhteisten näkökulmien keksiminen vahvistaa selviytymisen tunnetta ja henkilöstön motivaatiota muutoksessa.

LUE LISÄÄ

Muutostraumojen käsittely

Toisinaan yhteisöillä on taustallaan muutostraumoja, joista ei päästä yli ilman asiantuntevaa tukea. Trauma-tilanteen tunnistaa siitä, että menneisyyden asiat nousevat toistuvasti esiin eri yhteyksissä ja niihin liittyy negatiivisia ajatuksia ja käsityksiä, jotka estävät henkisen irrottautumisen. Pahimmillaan trauma sitoo yhteisön voimavaroja, vaikka ne tulisi saada käyttöön tulevaisuuden rakentamiseen.

LUE LISÄÄ

Muutostrauman purkaminen vapauttaa voimavarat tarkoituksenmukaiseen toimintaan

Haluatko onnistua muutosjohtamisessa myös inhimillisen kokemuksen kannalta hyvin?

Palveluidemme avulla ymmärrys muutokseen liittyvistä tunteista ja niiden merkityksestä motivaatioon kasvaa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020