Vaikeat ryhmäilmiöt

Jokaisella työpaikalla on ryhmäilmiöitä, jotka ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. Ilmiöille tyypillistä on, että ne tapahtuvat samaan aikaan. Dynamiikka ihmisten kesken on jatkuvassa liikkeessä. Toivottavaa on, että myönteiset ilmiöt ovat vahvempia, mutta aina näin ei ole.

Vaikeat ryhmäilmiöt kuten jumittuneet konfliktit tai epäasiallinen kohtelu työpaikalla syntyvät kuin itsestään

Käyttäytymiseen vaikuttavat yksilöllisten taipumusten lisäksi niin monet muutkin tekijät, että käyttäytymisen ennustaminen on vaikea tehtävä.

Dynamiikka ihmisten kesken on jatkuvassa liikkeessä

Mitä enemmän yhteisön tapahtumissa on mukana pelkoa, sitä vaikeampaa tilanteita on purkaa. Vaikeisiin asioihin kytkeytyy jotakin merkityksellistä. Siksi tilanteita kannattaa tutkia ja selvittää. Vaikeita tilanteita kannattaa tutkia. Ne kertovat siitä, mikä koetaan tärkeänä: asenteet, moraalikäsitykset, oikeudenmukaisuus

Työyhteisön myönteisiä voimia ovat:

  • Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
  • Turvallisuuden vahvistaminen
  • Tulevaisuuden näköalojen löytäminen
  • Onnistumisista voimaantuminen

Työyhteisön kielteisiä ilmiöitä ovat:

  • Negatiivisina koetuista asioista ei saa puhua
  • Pelätään, että negatiivisia asioita ei osata käsitellä ja ne ohitetaan
  • Ulkopuolisuuden tunteiden ruokkiminen
  • Yhteishenkeä hajottava kateus ja kilpailu
Työyhteisöselvitys

Tutustu tarkemmin keinoihin käsitellä ristiriitoja työpaikalla:

Työpaikkakiusaaminen vai epäasiallinen kohtelu työpaikalla

Työpaikkakiusaaminen

Epäasialliseen kohteluun työpaikalla on lain mukaan puututtava. Tilanteiden selvittämiseen ja purkamiseen kannattaa käyttää asiantuntijan apua.

LUE LISÄÄ

Konfliktit työpaikalla

Konfliktit alkavat erimielisyyksistä, jotka lopulta henkilöityvät ja alkujaan erimielisyys asiasta johtaa henkilötason ristiriitoihin. Organisaation tehokkuus kärsii aina ratkaisemattomista konfliktitilanteista.

LUE LISÄÄ

Konflikti voi sekä hajottaa että rakentaa uutta

Haluatko toimivia keinoja ratkaista työyhteisön pulmatilanteita?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2020