Organisaation joustavuus

Joustavassa organisaatiossa on sekä reflektoinnin että refleksiivisyyden taitoa. Jo tapahtuneita asioita ja tilanteita kannattaa reflektoida, jotta niistä opitaan ja päästään niiden yli. Tällä tavoin käsiteltynä ne eivät ole esteenä seuraavissa työvaiheissa.

Organisaation joustavuus muodostuu yksilöiden ja tiimien psykologisesta joustavuudesta

Refleksiivisyys on tilanneherkkyyttä, joka ohjaa oikeaan toimintaan tulevissa tapahtumissa. Tilanneherkkyyden voi kadottaa silloin kun kiirehditään tai huoli ohjaa toimintaa. Joustava organisaatio pystyy tekemään nopean tilanneanalyysin. Toimivuuden ja aikaansaamisen kannalta on pysähdyttävä, jotta konteksti hahmottuu. Joustava organisaatio toimii aktiivisesti valittujen arvojen suunnassa.

Organisaation joustavuus muodostuu yksilöiden ja tiimien psykologisesta joustavuudesta

Organisaation joustavuutta lisää:

  1. Avoin ja rakentava suhtautuminen paineenalaisiin tilanteisiin
  2. Useiden näkökulmien tarkasteleminen
  3. Uskottavat ja sisäistetyt arvot, joiden mukaan toimitaan
Itsetuntemus-koulutus

Psykologinen joustavuus organisaatiossa vähentää arviointivirheitä. Tiedonkäsittely on altis vääristymille. Kyky nähdä konteksti laajasti ja luoda sekä tarkastella vaihtoehtoisia skenaarioita on bisneskriittinen taito. Aina kannattaa tarkistaa onko pysähdytty huomioimaan tilanteen kannalta olennaiset asiat sekä varmistaa, ettei jäädä kiinni virheellisiin ajatuskulkuihin.

Näkökulman vaihtaminen kannattaa kokeilumielessä aina. Olennaista on yhdessä tehtyjen valintojen hyväksyminen ja niiden eteen aktiivinen toimiminen. Joustavassa organisaatiossa sitoutuminen yhteisiin päämääriin ei muodostu kompastuskiveksi.

Palvelumme auttavat parantamaan organisaation psykologista joustavuutta. Hyödyllinen työtapa on nostaa esiin yhteisiä psykologisen joustavuuden teemoja, joita voidaan käsitellä työyhteisön Pysäkeillä. Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä antaa asiantuntijan näkökulmia organisaation psykologiseen joustavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Joustavuutta kehittämällä organisaation valinnanmahdollisuudet tulevat näkyvämmiksi ja ymmärrettäviksi.

Oletko kiinnostunut organisaation joustavuuden kehittämisestä?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2022