Koulutukset ja valmennukset

Räätälöimme esimiehille ja henkilöstölle koulutuksia ja valmennuksia työelämän psykologisista teemoista. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi tunnetaidot ja vuorovaikutus, itsetuntemus ja aivotyötaidot.

Koulutus ja valmennus

Valmennuksiemme avulla sekä johto että henkilöstö tunnistavat paremmin hyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla olevia tekijöitä, ja ymmärrys niiden vaikutuksista toisiinsa lisääntyy. Työyhteisön toimijat saavat käytännön työkaluja pärjätä muuttuvassa työelämässä: mobiilissa työssä, vuorovaikutuksessa eri kanavien kautta, kiireessä, tietotyössä sekä ihmisten välisessä toiminnassa.

Omien vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä tunteiden, ajatusten ja toiminnan välisen yhteyden ymmärtämisessä kannattaa hyödyntää myös yksilövalmennusta. Pysähdymme kanssasi tarkastelemaan sitä, millainen toiminta on tärkeää ydintyösi kannalta, mikä sinua estää toimimasta niin ja kuinka voisit muuttaa toimintaasi.

Muutoksen psykologiset teemat ovat jatkuvasti tärkeä koulutuksen alue. Perustaidot ovat välttämättömiä sekä johdolle ja esimiehille että henkilöstölle, jotta sitoutuminen uuteen mahdollistuisi. Valmennuksiemme avulla henkilöstö tunnistaa paremmin muutoksiin liittyviä ajatuksia ja tunteita ja saa työkaluja ymmärtää muutoksen taustalla olevia tekijöitä.

Tutustu valmennusten esimerkkiteemoihin:

Aivotyön ABC

Aivotyön ABC antaa perusvalmiudet ymmärtää kognitiivisen ergonomia perusasioita ja parhaiden periaatteiden soveltamista työpaikalla, mobiilissa työssä ja etätyössä.

LUE LISÄÄ

Keskittymis -koulu

Tarkkaavaisuuden ylläpidon vaikeudet ovat lisääntyneet informaatiotulvan ja kommunikaation lisääntymisen myötä. Tässä valmennuksessa keskitymme yksilön keinoihin hallita omaa työtään ja omia ajatuksiaan.

LUE LISÄÄ

Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä

Mitä monipuolisemmaksi työelämämme muuttuu monipaikkaisten globaalien tiimien myötä, sitä tärkeämmäksi muodostuu kyky ymmärtää ihmistä.

LUE LISÄÄ

Esimiehen psykologiset taidot

Räätälöimme esimiehille koulutuksia ja valmennuksia johtamisen psykologisista teemoista:
Mitä esimiehen tulisi tietää ihmisestä psykologisena olentona?

LUE LISÄÄ

Stressin ja ajankäytön hallinta

Liian tiukat aikataulut ovat keskeinen stressin ja työahdistuksen lähde. Niiden sisältä ohjautuva hallinta edellyttää riittävää itsetuntemusta ja psykologista joustavuutta.

LUE LISÄÄ

Itsetuntemus ja psykologinen joustavuus

Hyvä itsetuntemus on hyvinvoinnin kivijalka niin työssä kuin muussa elämässä. Psykologisen joustavuuden kehittämisellä voi vahvistaa itsetuntemusta.

LUE LISÄÄ

Persoona pelissä

Monella alalla työtä tehdään paitsi Monella alalla työtä tehdään paitsi koulutuksen tuomalla osaamisella, myös omalla persoonalla. Se on jaksamisen ja työn hallinnan kannalta haastavaa. Valmennus tarjoaa uusia työkaluja.

LUE LISÄÄ

Toimiva organisaatiokulttuuri

Meillä on asiantuntemusta ajankohtaisesta työelämätutkimuksesta. Toimivan organisaatiokulttuurin kulmakiviä on ymmärtää organisoitumisen mikro- ja makrotason ilmiöitä.

Eettinen stressi

Eettinen sressi on stressin osa-alue, joka nousee esiin työelämässä laajalti.  Jatkuva kiireen tuntu ja kokemus, että joutuu tinkimään työn laadusta, aiheuttaa kuormituksen, jonka vakavuus kannattaa ymmärtää.

Esimies kohtaa työssään yksilö- ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä.
Työelämän arvokeskustelu etsii uusia uomia. Teknologia mahdollistaa intensiivisen työtahdin. Inhimillisen sopeutumisen rajoja kuitenkin koetellaan. Hyvä resilienssi auttaa. Sen vahvistamisella on sekä mahdollisuutensa että rajansa. Kerromme mielellämme ajattelustamme inhimillisen työelämän osalta.

Haluatko tietää lisää koulutuksistamme ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2022