Aivotyössä jaksaminen

Moderni tietotyö haastaa aivojen jaksamista. Yleisimmät kuormitustekijät aivotyössä liittyvät keskeytyksiin, multitaskaamiseen ja informaation hallintaan. Kognitiivinen ergonomia tarjoaa näkökulmaa oman työn ja työtapojen muokkaamiseen.

Kognitiivinen ergonomia

Keskittymis- ja muistiongelmat sekä univaikeudet ovat tietotyöläisen hälytyskelloja aivojen työtehon heikkenemisen kannalta. Moni tietotyöläinen käyttää aivojaan väärin jättäen huomioimatta omien työtapojen säännöllisen tarkastelun. Aivot ja muisti muuttuvat myös iän myötä mutta muutokset eivät välttämättä tarkoita suoritustehon laskua. Palvelumme Työpaikkapsykologi auttaa havainnoimaan työn hallintaan liittyviä asioita ja rakentamaan parhaan työkäytännön.

Kognitiivinen ergonomia

auttaa suunnittelemaan työn niin, että se tukee ihmisen tiedonkäsittelyä. Informaatiota tulvivassa työelämässä on keskityttävä työnkuvan hahmottamiseen, työn suunnitteluun ja priorisointiin sekä keskeytysten ja yllätysten hallintaan.

Aivotyö toimivaksi – toimintamalli auttaa selvittämään työyhteisön aivotyön nykytilan. Se on Työterveyslaitoksen kehittämä ja lisensoima työkalu. Sen tavoitteena on tunnistaa työn kognitiiviset vaatimukset ja kehittää uusia toimintatapoja sekä keinoja työssä jaksamiseen. Selvitys koostuu Aivotyöindeksi -verkkokyselystä, työn havainnoinnista sekä Aivotyöpajasta, jossa sovitaan kehittämiskohteista.

Omia työtapoja on mahdollista muokata

Omia työtapoja kannattaa tarkastella säännöllisesti. Tarkastelu vaatii viitseliäisyyttä mutta myös palkitsee. Kokeile pitää päiväkirjaa muutaman päivän ajan. Sen perusteella näet:

Kuinka voimavarasi suuntautuvat?

Jatkuviin tulipaloihin, hetken mielijohteisiin vai tavoitteiden kannalta tärkeisiin suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelyä vaativiin asioihin?

Oletko perustehtäväsi äärellä?

Kuluuko suurin osa työajasta oman roolin kannalta tärkeisiin asioihin vai johonkin muuhun?

Kuinka jaksotat työtäsi?

Varaatko aikaa keskittymistä vaativiin tehtäviin, oletko aina saatavilla, tauotatko työtä järkevällä tavalla?

Hallitsetko työtäsi parhaalla tavalla?

Onko roolisi sinulle selkeä ja tiedät mitä aikaansaannoksia sinulta odotetaan, pystyt käyttämään aikaa myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen?

Palvelumme auttavat seuraamaan ja kehittämään sekä omia että tiimin työtapoja aivojen jaksamista tukeviksi. Työpaikkapsykologi-palvelumme tarjoaa työn havainnoinnin ja kartoittamisen aivotyön näkökulmasta. Aivotyössä jaksamista ja kognitiivisen ergonomian mukaisten työtapojen omaksumista voidaan edistää kognitiiviseen ergonomiaan keskittyvällä Pysäkki-työskentelyllä.

Haluatko kehittää omaa aivotyötäsi?

Ota yhteyttä ja kerro meille mitä huomasit seurannassasi!

Resilio 2020