Konfliktit työpaikalla

Konflikteja pelätään, koska ne ovat tunneintensiivisiä. Konfliktit alkavat erimielisyyksistä, jotka lopulta henkilöityvät. Alkujaan erimielisyys asiasta johtaa henkilötason ristiriitoihin.

Konflikti voi sekä hajottaa että rakentaa uutta

Työyhteisön kannalta konflikti on kuormittava, jopa sairauspoissaoloihin johtava tilanne. Organisaation tehokkuus kärsii aina ratkaisemattomista konfliktitilanteista. Ratkaistu konflikti virittää yhteisöön voimaa myönteisesti. Pitkittyessään konfliktit vaarantavat sekä perustehtävän hoitamisen että osallistensa terveyden. Konflikteilla on aina heijastevaikutuksia. Oikeutta itselle voidaan hakea kovin keinoin. Konflikti, joka ratkaistaan, avaa tien toiminnalle. Se vapauttaa ilmapiirin ja yhteisön luottamus omaan kykyyn tehdä ratkaisuja vahvistuu. Jos jotakin jää mieliin painamaan, on se merkki siitä, että on keskeneräisiä tunneprosesseja hankaliin asioihin liittyen.

Konflikti voi sekä hajottaa että rakentaa uutta. Ratkaisematon tai jäätynyt konflikti vaatii toimenpiteitä

Konfliktien ratkaisun kannalta tarvitaan:

  1. Erilaisten näkökulmien kuuntelemista ja ymmärtämistä
  2. Käsitys siitä, mitä pitää ratkaista, että konflikti ratkeaa
  3. Neuvottelutaitoa eli kärsivällisyyttä seurata asiakokonaisuutta ja tunnistaa kohdat, joissa ratkaisuja voi ehdottaa

Työelämän ongelma on, että vaikeat asiat pitäisi ratkaista nopeasti. On asioita, joiden luonteeseen hätiköinti ei toimi. Näin on erityisesti silloin, kun kysymyksessä on tunneintensiiviset asiat. Tunneilmiöitä ymmärtävä asiantuntija on hyvä apu komplisoituneessa tilanteessa.

Älä jää yksin hankalan tilanteen kanssa. Konflikti on aina myös mahdollisuus. Asiantuntijan tekemä tilanneselvitys antaa askelmerkit, kuinka edetä. Ratkaistu konflikti on voitto työyhteisölle. Se voi olla ylpeä aikaansaannoksestaan ja oppia käytännön tavalla, kuinka jumittuneesta tilanteesta päästään eteenpäin.

Palvelumme auttavat selvittämään tilanteita, joihin liittyy vaikeita ryhmäilmiöitä. Vuorovaikutuksen toimivuutta voidaan tutkia Työpaikkapsykologin tekemällä selvityksellä. Selvitys palvelee johtamisen työkaluna ja nostaa esiin teemoja, joita on tärkeää käsitellä yhteisössä. Asiantuntija auttaa tilanteessa, mikäli yhteisön omat keinot loppuvat. Neutraalit näkökulmat työyhteisön tilanteeseen auttavat yhteisöä rakentaviin ratkaisuihin.

Haluatko toimivia keinoja ratkaista työyhteisön pulmatilanteita?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2020