Työyhteisön toimivuus

Työyhteisön hyvinvointi syntyy toimivasta vuorovaikutuksesta, turvallisesta ilmapiiristä ja rauhasta ajatella. Hyvinvoiva yhteisö on myös tehokas, panostus henkilöstön hyvinvointiin on investointi liiketoimintaan.

Toimivalla työyhteisöllä on selkeä tehtävä

Se on tunnistanut ja rakentanut olennaiset toimintaansa tukevat rakenteet kuten hyvän palaverikäytännön ja muut perustehtävää tukevat käytännöt. Toimiva työyhteisö satsaa myös taitoihin kuten puheeksi ottamisen taitoihin ja kykyyn tunnistaa ja käsitellä ryhmäilmiöitä.

Toimivalla työyhteisöllä on selkeä tehtävä

Vuorovaikuttamisen tavat muuttavat luonnettaan nopeasti sitä mukaa kun kommunikaatiovälineet uudistuvat ja kehittyvät. Teknologian kehitys ei vähennä inhimillisten vuorovaikutusilmiöiden esiintyvyyttä. Väärinymmärrykset, virheellisten johtopäätösten tekeminen, ryhmädynamiikka ja erilaiset jännitteet kulkevat ilmiöinä mukana kommunikointitavasta riippumatta. Teknologian mahdollistama nopeus ei aina tue asioiden sisäistämistä. Nopea tempo hyödyttää mutta ihmiset tarvitsevat aikaa ajatusten käsittelyyn.

Organisaation joustavuus muodostuu yksilöiden ja tiimien psykologisesta joustavuudesta

Toimiva työyhteisö huolehtii sekä vakaudesta että uudistumisesta

Vakautta tarvitaan, että perustehtävässä onnistutaan suunnitelulla tavalla. Uudistuminen on olemassaolon jatkuvuuden ehto. Jokainen yhteisö tarvitsee

  • Vakauden rakenteita
  • Vakauden taitoja
  • Uudistumisen rakenteita
  • Uudistumisen taitoja

 

Tutustu tarkemmin toimivan työyhteisön kulmakiviin

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Jotta yhteisö voi toimia tehokkaasti, sen on löydettävä yhteinen kieli ja toinen toisensa ymmärrys. Autamme tunnistamaan toimivan kommunikaation esteet ja rakentamaan vuorovaikutuksen, jolla tavoitteet toteutuvat.

LUE LISÄÄ

Vuorovaikutus vaatii huoltamista
Toimiva tiimi määrittelee toimintansa onnistumisen kannalta olennaiset kulmakivet

Tiimin kehittäminen

Toimivan tiimin perusedellytyksiä ovat kyky rakentaa ja ylläpitää luottamusta ja kyky ratkaista vaikeitakin asioita nopeasti. Tiimidynamiikan hahmottamisessa ja ymmärtämisessä asiantuntija voi tuoda sopivan eteenpäin työntävän näkökulman, joka on vaikea havaita tiimistä käsin.

LUE LISÄÄ

Tunnetaidot

Tunteet liittyvät vahvasti suoritusmotivaatioon. Haluamme menestyä mutta pelkäämme epäonnistumista. Tunnetaitoihin kannattaa panostaa. Se on investointi onnistuneisiin ratkaisuihin.

LUE LISÄÄ

Ovatko tunteet pehmeää vai kovaa tiedettä?

Haluatko panostaa aidosti toimivaan työyhteisöön, jossa toiminta on tehokasta ja joustavaa, ja ihmiset voivat hyvin?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2020