Vuorovaikutus ja yhteistyö

Jotta yhteisö voi toimia tehokkaasti, sen on löydettävä yhteinen kieli ja toinen toisensa ymmärrys. Jos yhteisön energia kuluu virheiden pelkoon, konfliktien välttämiseen tai kasvojen säilyttämiseen, iso osa sen potentiaalista jää käyttämättä.

Vuorovaikutus vaatii huoltamista

Psykologista joustavuutta ja turvallisuutta lisäämällä kommunikaatio helpottuu ja vuorovaikutus johtaa rakentavaan toimintaan. Työhyvinvointikyselyissä ihanneyhteisöjä kuvaillaan avoimen kommunikaation ja ystävällisen vuorovaikutuksen yhteisöinä. Niissä arvostetaan tiedon läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Hyvään yhteisöön kuuluu välittäminen, niin työyhteisön jäsenet kuin sisäiset ja ulkoiset yhteistyökumppanit ovat arvostettuja. Jatkuva kehittäminen ja oppiminen on operatiivisen työn lisäksi jatkuvasti fokuksessa.

Vuorovaikutus vaatii huoltamista. Yhteistyötä voi tarkastella verkostona, jonka toimivuutta tulisi arvioida säännöllisesti

Verkostomaisen työn tarkasteluun kannattaa käyttää visuaalista hahmottamista:

  1. Millaisia toimijoita liittyy työkokonaisuuteen?
  2. Miten he liittyvät toisiinsa?
  3. Millaisia rajapintoja tunnistetaan?
  4. Mitä tarvitaan, että yhteistyö ja vuorovaikutus toimisivat hyvin?

Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun. Tietoisella vuorovaikuttamisella rakennetaan ilmapiiriä ja hyvää yhteistyötä. Yksilötaidoilla on merkitystä mutta taito on myös kontekstisidonnainen. Jokainen tunnistaa tilanteen, jossa on helppo hengittää. Vastaavasti raskas tunneilmasto tukahduttaa taitavankin vuorovaikuttajan yritykset tehdä hyvää yhteistyötä.

Millaista työkulttuuria haluat olla edistämässä?

Kulttuuri rakentuu jokaisen yhteisön jäsenen mukanaan tuomasta siivusta ihmisyyttä. Kulttuureilla on aina normit, mitä se hyväksyy ja mitä haluaa kitkeä pois. Kulttuuri syntyy joka tapauksessa, joko sellaisena kun sen annetaan muodostua, tai sellaisena johon suuntaan sitä halutaan tietoisesti kuljettaa. Kulttuurin rakentaminen ja hallinta on lähes mahdoton tehtävä. Sitä voi luotsata ja sillä on vahva vaikutus siihen, mitä kulttuuri voi synnyttää.

Palvelumme auttavat parantamaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Vuorovaikutuksen verkostoa ja sen toimivuutta voidaan tutkia Työpaikkapsykologin tekemällä selvityksellä. Selvitys palvelee johtamisen työkaluna ja nostaa esiin teemoja, joita voidaan käsitellä työyhteisön Pysäkeillä. Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä antaa asiantuntijan näkökulmia työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaviin tekijöihin.

Haluaisitko kehittää yhteistyötä tai parantaa yhteisösi vuorovaikutusta?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo