Stressi ja uupuminen

Stressin terveydellinen merkitys on aina ajankohtainen asia työelämässä. Työkyvyttömyyden merkittävät kysymykset liittyvät palautumattomaan kuormittuneisuuteen joko työhön tai muuhun elämään liittyen.

Stressi on kestettävissä, kun myös riittävästä palautumisesta pidetään huolta

Hyvinvointia uhkaavan kuormittuneisuuden syntyreitit ovat pitkiä ja tutkimusten mukaan riskit ovat nähtävissä jo vuosia ennen kuin tilanne muuttuu vakavammaksi.

Työuupumustilanteet yllättävät yhteisöissä, vaikka parempi ennakointi olisi mahdollista. Nykykäsityksen mukaiset neljä työuupumuksen oiretta ovat: krooninen väsymys, henkinen etääntymisen työhön ja kokemus kognitiivisen ja emotionaalisen hallinnan heikentymisestä. Autamme aavistamaan tilanteet ennakoivasti ennen kuin ollaan liian pitkällä ja tuemme yksilöitä kohti voimavarojen palauttamista.

Stressi on kestettävissä, kun myös riittävästä palautumisesta pidetään huolta

Uupumisen tilanteissa pohditaan välillä, johtaako hankalaan tilanteeseen työn vai yksityiselämän kuormitus, ja keskitytäänkö työssä rationaali- vai tunnetekijöihin. Kun työtehon alenee tai työkyvyttömyys uhkaa, ei kuitenkaan riitä, että tilannetta tarkastellaan vain yhdestä näkökulmasta. Inhimilliset tilanteet ovat usein monimutkaisia ja useimmiten niissä voidaan auttaa, kun ymmärretään tilanne riittävän hyvin.

Varhainen välittäminen aavistaa aiemmin

Kuormittuneisuutta kannattaa selvittää ja ymmärtää. Sen perusteella voidaan tarjota riittäviä tukitoimia, joilla tilanne normalisoidaan. Herkkyys on ominaisuus, jota on ollut tapana pitää heikkoutena. Sensorinen ja emotionaalinen herkkyys voivat johtaa uupumiseen mutta ovat taipumuksina vahvuus, joille on tarvetta esim. vaativassa asiakaspalvelutyössä.

Palvelumme auttavat tarkastelemaan työtä stressin hallinnan kannalta sen haittavaikutusten eliminoimiseksi: kasautuva kuormitus heikentää aivojen tiedonkäsittelyä ja työsuoriutumista. Palautumista voidaan tukea vahvistamalla itsetuntemusta ja psykologista joustavuutta. Joustavuus auttaa hallitsemaan työtä uusin ideoin. Pysäkki-työskentely on oivallinen tapa vahvistaa yksilöllistä tai yhteisöllistä stressin hallintaa.

Haluatko keskustella tarkemmin uupumisen kysymyksistä ja oppia stressin hallintaa?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2020