Ratkaisumme yksilölle

Nykypäivän työelämä vaatii työntekijältä monenlaisia valmiuksia ja haastaa myös jaksamista ja palautumista. Palvelumme työntekijälle auttavat vastaamaan näihin haasteisiin. Reflektoiva keskustelu ammattilaisen kanssa auttaa näkemään oman tilanteen kauempaa, ja tunnistamaan mahdollisuudet muokata sitä.  Jos muutos ei ole mahdollista, vahvistetaan omia voimavaroja ja tilanteessa selviytymistä. Mikäli työskentelyssä tulee esiin seikkoja, joihin koemme tärkeäksi vaikuttaa myös työnantajan taholta, autamme sinua halutessasi viemään asioita myös eteenpäin.

Työnohjaus

Työnohjaus auttaa asiakasta ohjaamaan omaa työtään toivottuun suuntaan.

Lue lisää

Uravalmennus

Uravalmennus tukee oman urapolun löytämisessä

Lue lisää

Lyhytterapia

Lyhytterapia sopii tueksi elämänmuutoksiin tai lieviin jaksamisen haasteisiin

Lue lisää

Psykologin tapaamiset

Psykologin tapaaminen voi selkiyttää mielen solmuja ja auttaa eteenpäin

Lue lisää

Psykologinen valmennus

Psykologinen valmennus palvelee, kun haluat löytää uusia mahdollisuuksia, kasvaa ja kehittyä

Lue lisää

Haluatko kysyä lisää yksilöpalveluistamme? Ole rohkeasti yhteydessä.

Resilio 2024 | Powered by Bautomo