Kommunikointi ja vuorovaikutus muutoksessa

Muutosprosesseissa henkilöstön huolet ymmärtävä ja niihin vastaava viestintä on tärkeää. Vuorovaikutus ja kommunikaatio muutoksessa ratkaisee sen, millaisen jäljen muutos jättää organisaation elinkaareen. Hyvä vuorovaikutus turvaa yhteisön myönteisten voimavarojen kannattelevan vaikutuksen.

Ajatusten ja tunteiden sanoittaminen on tärkeää muutoksessa

ommunikaation tarkoituksena on varmistaa, että tieto saavuttaa kohteensa ja tulee ymmärretyksi ja omaksutuksi. Riittävä viestintä on muutoksessa tärkeää. Sanat ovat tärkeitä, sillä niillä sekä rakennetaan että hajotetaan yhteisöä. Vaikka vuorovaikutukseen liittyy muutakin kuin verbaliikka, sanat ovat sitä, mihin voimme tarttua. Oikeat sanamuodot voivat tuoda toivottua konkretiaa muutoksessa, jossa monet asiat ovat epävarmoja.

Ajatusten ja tunteiden sanoittaminen on tärkeää muutoksessa

Muutoksessa kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tarkoituksena on:

  1. Viestiä faktoja
  2. Jäsentää ja lisätä ymmärrystä
  3. Sanoittaa ja käsitellä tunnetason ilmiöitä

Kiireetön kommunikointi mahdollistaa ajatus- ja tunnetason prosessien etenemisen lähemmäs tasapainoisen sopeutumisen tilaa. Huolelliseen kommunikointiin kannattaa käyttää aikaa. Sen voi ajatella investointina, joka antaa arvoa takaisin seuraavissa vaiheissa. Ihmiset kokevat olevansa laadukkaan kommunikaation ja vuorovaikutuksen arvoisia. Arvottomuuden kokemus epävarmuuden tilanteissa on liiankin yleinen.

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen merkitys muutoksessa ymmärretään 2020-luvun työelämässä hyvin. Huolellisesti suunniteltu viestintästrategia on silti vaikea toteuttaa käytännössä laadukkaasti. Se johtuu siitä, että monenlaiset prosessit tapahtuvat samanaikaisesti: asiatason prosessit, yhteisölliset prosessit ja yksilön kokemukset. Kommunikaatiojärjestelmää koetellaan aina yllätyksellisissä tilanteissa. Vaatii tilannetajua ja rohkeutta toimia tilannedynamiikan mukaan. Ihmisen ymmärtämisen perusteet on jokaisen muutosprosessin läpiviejän hyvä tietää.

Palvelumme auttavat parantamaan viestintää muutostilanteissa. Hyödyllinen työtapa on nostaa esiin yhteisiä muutokseen liittyviä teemoja, joita voidaan käsitellä työyhteisön Pysäkeillä. Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä antaa asiantuntijan näkökulmia muutoksesta selviytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Itsetuntemusta kehittämällä työyhteisön tunne- ja vuorovaikutuselementit tulevat näkyvämmiksi ja muutosilmiöt ymmärrettäviksi.

Oletko kiinnostunut kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittämisestä muutoksessa?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo