Tunteet muutostilanteessa

Muutostilanteisiin liittyy sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Niiden huomioiminen on yksi tärkeimmistä seikoista hyvin läpiviedyssä muutosprosessissa. Tunteiden moninaisuudella ja intensiivisyydellä on taipumus myös yllättää muutostilanteissa.

Kuinka päästä raskaasta tunneilmastosta myönteiseen kierteeseen?

Työskentelymme tunnistaa negatiivisen tunnereagoinnin ja tarjoaa turvallista tilaa sen käsittelyyn. Todellisen reagoinnin kohtaaminen mahdollistaa eri näkökulmien tarkastelun ja yhteisten näkökulmien keksiminen vahvistaa selviytymisen tunnetta ja henkilöstön motivaatiota muutoksessa. Työskentelyn tavoitteena on kuitenkin löytää ja vahvistaa positiivista otetta muutokseen.

Negatiivisia tunnereaktioita pelätään usein muutostilanteissa. Niiden tarpeellisuutta on vaikea nähdä etenkin silloin, kun on jo kiire edetä asioissa. Useimmat yhteisöt löytävät käsittelemättömät tunnetason asiat edestään myöhemmin heikkona sitoutumisena tai luottamuspulana. Tunteiden ohittaminen tai vähättely viestii, että se mitä pidetään tärkeänä ja jonka vuoksi koetaan menettämisen surua ja pettymystä, ei ole arvokasta. Tästä on enää lyhyt matka yksilöllisen arvon menetyksen kokemukseen.

Kuinka päästä raskaasta tunneilmastosta myönteiseen kierteeseen?

Työyhteisössä ilmenevien tunnereaktioiden käsittelyä voi edesauttaa:

  1. Keskustelumahdollisuuksia järjestämällä
  2. Tunteita sanoittamalla
  3. Tulevaisuuden näkymistä keskustelemalla
Keskittymiskoulutus
Muutostrauman purkaminen vapauttaa voimavarat tarkoituksenmukaiseen toimintaan

Muutostilanteet synnyttävät pelkoa ja epävarmuutta. Myös innostus ja kiinnostus uusiin mahdollisuuksiin voi toteutua. Osalle taas on tärkeää turvallisuushakuisuus. Jollekulle seikkailunhalu ja mahdollisuus tutkia uusia polkuja on vastustamaton tilaisuus.

Mikä olisi oman organisaationne kriittinen muutoksen käännepiste? Mistä löytyy niin monta uudistumisen kannattelijaa, että muutosta ei voisi enää pysäyttää?

Palvelumme auttavat parantamaan vuorovaikutusta ja tunnetaitoja muutostilanteissa. Muutokset nostavat esiin teemoja, joita voidaan käsitellä työyhteisön Pysäkeillä. Kokemus pysähtymisestä ja tunteiden todellisesta kohtaamisesta on välttämätön mielen tason prosessien kannalta. Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä-valmennus antaa asiantuntijan näkökulmia työyhteisön tunneilmastoon vaikuttaviin tekijöihin.

Kiinnostaako sinua muutostilanteiden herättämien tunteiden käsittely työyhteisössä?

Ota yhteyttä, niin jutellaan aiheesta lisää!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo