Työpaikkakiusaaminen

Epäasialliseen kohteluun työpaikalla on lain mukaan puututtava. Kiusaamistilanteet hoidetaan valitettavan usein kuitenkin vain näennäisesti. Keskeneräisten prosessien tunnetaakka kuormittaa ja tilanteiden jälkivaikutukset voivat kestää vuosia.

Työpaikkakiusaaminen vai epäasiallinen kohtelu työpaikalla

Työpaikkakiusaaminen on kiusallisen hankala ilmaisu. Se viittaa pahantahtoisuuteen ja tarkoitushakuisuuteen. Epäasiallinen kohtelu työpaikalla antaa neutraalimman mielikuvan. Epäasiallisuutta voi tutkia tarkastuslistan avulla: onko kyseessä kohtuuttomat vaatimukset, epäoikeudenmukaisuus kohtelussa vai huono käytös. Kiusaamiseen liittyy vaikeasti määriteltävä, myös tulkinnallinen ulottuvuus.

Yksilöllisissä tulkinnoissa on aina mukana siihenastinen elämänhistoria. Menneisyyden kokemukset voivat virittää vahvan tunnereaktion, kun jokin tapahtuma nykyhetkessä muistuttaa menneistä. Ikävimpiä mitätöinnin kokemuksia syntyy, kun joku toinen määrittelee omaa kokemusta ohittaen koetun nöyryytyksen, vähättelyn tai mitätöinnin. Kaikki epäasiallinen käytös ei ole kiusaamista sen pahantahtoisessa merkityksessä. On kuitenkin paljon ajattelematonta kanssakäymistä, jonka seurauksena kehittyy inhimillisiä umpisolmuja.

Työpaikkakiusaaminen vai epäasiallinen kohtelu työpaikalla. Terminologia jakaa mielipiteitä

Joitakin ohjenuoria kiusaamistilanteen selvittämiseen:

  1. Kiusatuksi tuleminen on kokemus, johon liittyy voimakkaita tunteita. Niitä ei tule sivuuttaa vaan käsitellä rauhallisesti ja huolellisesti.
  2. Jos ei ole kärsivällisyyttä tai osaamista tilanteen selvittelyyn, kannattaa ottaa mukaan asiantuntija, joka ymmärtää tunneilmiöitä.
  3. Tilanne ei korjaudu sillä, että todetaan työpaikalla odotettavan aikuista käytöstä ja että kaikkien kanssa on tultava toimeen. Aikuiset tietävät tämän ja pulma on tällöin syvällisempi.

Työpaikan inhimillisten umpisolmujen selvittäminen rakentaa yhteisön luottamusta. Luottamusta vahvistavaa työtä saatetaan joutua tekemään pitkään, jos tilanne on rapauttanut yhteisön toimintaa pitkäkestoisesti.

Älä jää yksin hankalan tilanteen kanssa. On kaikkien etu, että työyhteisöä kuormittava tilanne saadaan selvitettyä ja ratkaistua. Asiantuntijan tekemä tilanneselvitys antaa askelmerkit, kuinka edetä. Tyypillisin hankalan tilanteen selvittämisen virhe on kiirehtiä silloin, kun pitäisi pysähtyä ja miettiä viisain tapa mennä eteenpäin.

Palvelumme auttavat selvittämään tilanteita, joihin liittyy vaikeita ryhmäilmiöitä. Vuorovaikutuksen toimivuutta voidaan tutkia Työpaikkapsykologin tekemällä selvityksellä. Selvitys palvelee johtamisen työkaluna ja nostaa esiin teemoja, joita on tärkeää käsitellä yhteisössä. Asiantuntija auttaa sovittelutyössä, mikäli yhteisön omat keinot loppuvat. Neutraalit näkökulmat työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaviin tekijöihin auttavat yhteisöä valitsemaan keinoja parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Haluatko toimivia keinoja ratkaista työyhteisön pulmatilanteita?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2020