Itsetuntemus ja resilienssi

Itsetuntemus liittyy ihmiskäsitykseen. Ihmisellä on ehtymätön mahdollisuus kasvuun, eikä itsetuntemuskaan ole koskaan täydellisen valmis. Itsetuntemus on muutakin kuin persoonallisia ominaisuuksia ja taipumuksia. Jokainen yllättyy välillä omasta tai toisten reagoinnista ja käyttäytymisestä.

Resilienssi auttaa palautumaan nopeammin

Työelämässä hyvä itsetuntemus ja vahva resilienssi auttavat jaksamaan. Hyvä itsetuntemus on tärkeä työelämätaito mm. stressin ja työn hallinnassa. Jokainen päivä niin työssä kuin vapaalla sisältää runsaasti informaatiota, valintoja ja päätöksiä. Kohdatut asiat aiheuttavat reaktioita. Kun tuntee ja tunnistaa oman tapansa hahmottaa ja reagoida erilaisissa tilanteissa, on helpompi säädellä omaa toimintaa voimavarat ja palautuminen huomioiden.

Resilienssi auttaa palautumaan nopeammin

Resilienssi liittyy toipumiskykyyn. Resilienssi viittaa toipumiskykyyn kun kohtaamme kuormittavia tilanteita. Resilienssi ei ole pysyvä ominaisuus, vaan taitoja, jotka ovat opittavissa. Autamme kasvattamaan henkilökohtaista resilienssiä. Psykologisen joustavuuden malli tarjoaa tähän hyviä työkaluja.

Palvelumme tukevat reflektoivaa tapaa tutkia omaa toimintaa. Palautumista voidaan tukea vahvistamalla itsetuntemusta ja psykologista joustavuutta. Joustavuus auttaa hallitsemaan omaa elämää uusin keinoin. Pysäkki-työskentely on oivallinen tapa vahvistaa yksilöllistä itsetuntemusta tai yhteisön resilienssiä. Yksilöllinen psykologinen joustavuus voi laajentua yhteisöön. Joustava tiimi pystyy mukauttamaan toimintansa nopeasti tilannetekijöiden muuttuessa.

Haluatko oppia lisää itsetuntemusta ja kasvattaa resilienssiäsi?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2020