Muutoskyvykkyys

Organisaation kyky uudistua on nykypäivän nopeissa muutoksissa yhä tärkeämpi kilpailuvaltti. Organisaatioissa tunnistetaan uudistumiskyvyn merkitys, mutta myös uudistumisen vaikeudet. Psykologinen joustavuus eli resilienssi tarjoaa työkaluja sekä yksilön että organisaation muutoskykyyn.

Palvelumme auttavat ohjaamaan mieliä suuntautumaan muutokseen ja innostumaan uudistumisen puolesta sekä taklaamaan muutosväsymyksen.

Muutoskyvykkyyden taustalla on halu muutokseen. Muutokseen tulee siis motivoitua. Motivaation ja innostuksen lähde löytyy merkityksistä, joita tekemiselle annetaan. Niiden oivaltamiseen tarvitaan ajatteluprosessia.

Muutoskyvykkyyden taustalla on halu muutokseen

Ajattelun prosessi on kuitenkin erittäin häiriöherkkä ja vaatii myös tilaa pysähtyä. Työyhteisö ja organisaatio voi tukea laadukkaan ajattelun syntymistä ja ylläpitämistä mahdollistamalla erilaisia läsnä- ja etätyöskentelyn tapoja. Laadukkaan ajattelun tukeminen ei ole kontrollointia vaan kannattelua. Hyvää fyysistä ja henkistä palautumista tukevat käytännöt ovat tässä avuksi.

Muutoskyvykkyyttä voi parantaa:

  • Pitämällä yllä myönteistä virettä
  • Puhumalla tulevaisuuteen liittyvistä ajatuksista ja mielikuvista
  • Keskustelemalla omista ja toisten odotuksista
  • Tutkimalla työyhteisön jäsenten käsityksiä ja oletuksia
  • Sopimalla seuraavista askelmista kohti tavoitteita

Tutustu tarkemmin muutoskyvykkyyteen vaikuttaviin psykologisiin tekijöihin

Yksilön psykologinen joustavuus

Psykologisen joustavuuden edellytys on pysähtyminen. Juuri tämä on vaikeaa
hallitsemattomalta tuntuvassa tilanteessa.
Työyhteisö voi tukea yksilötason joustavuutta antamalla luvan pysähtyä ja tarkistaa kuinka voimavarat olisi parasta käyttää.

LUE LISÄÄ

Psykologinen joustavuus on taito, jota voi kehittää
Organisaation joustavuus muodostuu yksilöiden ja tiimien psykologisesta joustavuudesta

Organisaation joustavuus

Organisaatio on monimutkainen dynaaminen ihmissysteemi. Organisaatiossa pitäisi pystyä toimimaan sen edun mukaisesti. Toimintaan useiden ihmisten kesken liittyy aina henkilökohtaisia näkemyksiä ja intressejä. Joustavassa organisaatiossa pysytään oikeassa suunnassa. Sekä toiminnan rakenteet että taidot, joita vaalitaan, tukevat päämääriä.

LUE LISÄÄ

Haluatko onnistua muutosjohtamisessa myös inhimillisen kokemuksen kannalta hyvin?

Palveluidemme avulla ymmärrys muutokseen liittyvistä tunteista ja niiden merkityksestä motivaatioon kasvaa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020