Tunnetaidot

Ihmisten johtamisessa tarvitaan hyviä tunnetaitoja ja myös toimiva työyhteisö kaipaa niitä. Monet merkittävät päätökset tehdään nopeissa tilanteissa vähällä tiedolla tunteisiin perustuen. Tunteitaan voi oppia säätelemään paremmin, mikä heijastuu suoraan työyhteisön toimintaan.

Ovatko tunteet pehmeää vai kovaa tiedettä?

Ovatko tunteet pehmeää vai kovaa tiedettä?

Myötätunnon merkityksestä työelämässä on tutkimusnäyttöä. Silti moni vierastaa siitä puhumista ja sen näyttämistä. Usein mielikuvaan tunnetaidoista liittyy myös negatiivisten tunnereaktioiden välttäminen sen sijaan, että niitä pyrittäisiin hallitsemaan. Tunteita voi säädellä mutta niitä ei voi jättää kotiin kun ryhdytään työhön.

Aivoihin liitetään helposti rationaalinen tiedonkäsittely. Tunteilla on kuitenkin siinä vahva rooli. Tunteet vaikuttavat yllättävän vahvasti myös valintoihimme ja päätöksentekoon. Tunteet värittävät ja vääristävät tiedonkäsittelyä. Kun johdetaan asioita, tunteet vaikuttavat siihen, missä valossa faktat nähdään. Tunteet liittyvät vahvasti myös suoritusmotivaatioon. Haluamme menestyä mutta pelkäämme epäonnistumista. Tunnetaitoihin kannattaa panostaa. Se on investointi onnistuneisiin ratkaisuihin.

Inhimillisessä kokemuksessa negatiiviset seikat saavat vahvemman painoarvon. Myönteisiin tunteisiin kannattaa siten tietoisesti panostaa. Positiivisella psykologialla on näyttöä siitä, että hyvyys kannattaa. Ihminen on tutkimustiedon valossa luontaisesti myötätuntoinen ja auttavainen. Keinotekoinen myönteisyys ei kuitenkaan tunnu uskottavalta. Palvelumme auttavat vahvistamaan työyhteisön positiivista tunnevirettä.

Dynamiikka ihmisten kesken on jatkuvassa liikkeessä

Palvelumme auttavat kehittämään yhteisön ja esimiesten tunnetaitoja. Tunnetaitoja ja vuorovaikutusta voi työstää Pysäkki-työskentelyllä. Itsetuntemus ja psykologinen joustavuus tuo asiantuntijan näkökulmia vuorovaikutukseen vaikuttaviin tekijöihin. Temperamentti selittää osaa käyttäytymisestämme. Tunteiden tunnistamista ja hyödyntämistä voi opetella itsetuntemusta vahvistamalla. Psykologisen joustavuuden lisääminen auttaa käsittelemään tunteita ja käyttämään tunteisiin sitoutuvat voimavarat rakentavasti.

Kiinnostaako sinua esimiesten tai yhteisön tunnetaitojen kehittäminen?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Resilio 2022