Esimiestaidot

Esimies tasapainoilee ammatillisen osaamisen ja ihmisosaamisen kanssa. Hyvä esimies on kiinnostunut ihmisdynamiikasta.

Esimies ei voi unohtaa asiantuntijuutta.

Mutta jos hän ei osaa kuunnella ja eläytyä johdettaviensa tilanteisiin, hän lakkaa saamasta sitä informaatioita, mikä toiminnan sujuvuuden kannalta voi olla ratkaisevaa. Tyypillinen käytännön ongelma on, että esimiehen ei koeta ymmärtävän johdettaviensa työtä. Näin tuki, jota työlle toivotaan, jää saamatta. Riskinä on, että syntyy henkisiä kuiluja, joiden korjaaminen on työlästä.

 

Työelämässä vaaditaan samanaikaisesti lujuutta ja joustavuutta.

Lujuutta ja joustavuutta

Tunnetaitoja pidetään edelleen jonkin epämääräisen ja pehmeän osaamisena. Jos huomioidaan koko tunnerepertuaari, on mukana sekä pehmeitä että kovia asioita.

Työelämässä vaaditaan samanaikaisesti lujuutta ja joustavuutta. Tästä seuraa, että selviytyäkseen kunnialla esimies tarvitsee hyvän itsetuntemuksen ja rohkeuden kohdata erilaisten tilanteiden tunneilmastoja.

Työn ja organisoitumisen asiantuntija tukee esimiestä

Tarjoamme psykologisen osaamisen esimiestyön tueksi. Työpaikkapsykologi tukee esimiestä nopeasti ja matalalla kynnyksellä esimiestyön hankalissa kohdissa. Kun yhteistyösuhde on luotu, esimies saa avun lyhyellä konsultoinnilla. Suunnitelmallinen kehittyminen esimiehenä onnistuu luontevasti valmentavalla työskentelyllä.

Resilienssi auttaa palautumaan nopeammin

Psykologisella joustavuudella lisää tunnetaitoja

  • Pysähtyminen
  • Havainnointi
  • Omien reaktioiden hyväksyminen
  • Ajatusvääristymistä irrottautuminen
  • Arvojen mukaiset teot

Tutustu tarkemmin esimiestyön kehittämisen sisältöihin:

Esimiehen tunnetaidot

Tunnetaitojen kehittäminen alkaa perustunteiden tunnistamisesta, ensin itsessä ja sitten muissa. Tavallisesti emme myönnä, kuinka paljon tietynlaiset peruspelot ja huolet meitä ohjaavat. Esimies voi esimerkillään ja toiminnallaan edistää tai rapauttaa tiimin yhteenkuuluvuutta. Esimiehen ei tarvitse osata kaikkea yksin. Asiantuntija auttaa ja antaa käytännön vinkit tärkeisiin tilanteisiin.

LUE LISÄÄ

Esimiestyöhön liittyy tasapainoilu toiveiden ja pelkojen kanssa
Motivointi- ja vaikuttamistaitoa tarvitaan työssä monensuuntaisesti.

Itsetuntemus ja resilienssi

Esimiehen kannattaa kehittää itsetuntemustaan vähintään tietääkseen sen, miksi haluaa esimiestyötä tehdä. Tavallinen kompastuskivi yhteistyössä muiden kanssa on, että kuvittelemme heidän ajattelevan ja motivoituvan samoin kuin me itse. Palveluidemme avulla voimme tarjota hyödyllisiä tarkastelukulmia itseen ja sen myötä on mahdollista kehittää resilienssiä esimiestyössä.

LUE LISÄÄ

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Esimiestyön vaikeita tilanteita tarjoutuu jokaiselle esimiesuralle. Ne voivat olla vaikeita yksilön tai ryhmän kohtaamisia. Vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen ei voi antaa yleisiä nyrkkisääntöjä, sillä se mikä on yhdelle esimiehelle hankalaa, ei toiselle ole. Esimiesten kannattaisi yhdistää verkostonsa ja hyödyntää toistensa osaamista.

Palvelumme tukevat tällaisen yhteistyön ja verkoston vahvistamista. Myös yksilöllinen matalan kynnyksen tuki onnistuu kauttamme. Vaikean tilanteen käsittelyssä on hyvä aloittaa hahmotuksella siitä, mitä asioita tai ilmiöitä voi tilanteessa tunnistaa. Kun on käsitys siitä, mistä on kysymys, on helpompi toimia.

LUE LISÄÄ

Esimies kohtaa työssään yksilö- ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä.

Haluatko panostaa esimiestyön kehittämiseen ihmisiin keskittyen?

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Resilio 2020