Emmi Nousiainen

Markkinointijohtaja

Työterveyspsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi
Organisaatiokonsultti

Haluan tarjota ihmisille työkaluja pärjätä koko ajan muuttuvassa työelämässä. Organisaatioiden rakenteissa, kommunikaatiossa ja johtamisessa on huomioitava inhimilliset ominaispiirteet. Laadukas, inhimillisyyden huomioiva johtaminen heijastuu pitkälle, ja haluaisin olla sitä edesauttamassa. Yksi kiinnostuksen kohteeni on kognitiivinen ergonomia, eli se kuinka ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteet tulisivat huomioiduiksi työn järjestämisessä.

050 5398905

Resilio 2022