Itsetuntemus ja resilienssi

Esimiestyö on vaativaa ihmissuhdetyötä. Palveluidemme avulla tarjoamme hyödyllisiä tarkastelukulmia itsetuntemuksen lisäämiseksi. Esimiehillä on vahva suoritusmotivaatio.

Motivointi- ja vaikuttamistaitoa tarvitaan työssä monensuuntaisesti.

Sen rakenne on jokaisella esimiesroolissa toimivalla yksilöllinen. Tavallinen esimiestyön kysymys liittyy muiden motivointiin. Motivointi- ja vaikuttamistaitoa tarvitaan työssä monensuuntaisesti. Toimitaan verkostoissa, joissa tehokas yhteistyö perustuu sisäiseen motivaation ja haluun sitoutua ennemmin kuin asemaan.

Inhimillinen ajattelun vääristymä on, että kuvittelemme muiden motivoituvan samoin kuin me itse. Motivaatio koostuu osa-alueista, sisäisistä ja ulkoisista ohjaimista. Taito hahmottaa omaa ja toisten tapaa motivoitua on esimiestyössä keskeinen.

Suoritusmotivaation kulmakiviä

✔ Rationaaliperusteinen
✔ Tunneperusteinen
✔ Muiden odotukset

Palveluidemme avulla tarjoamme hyödyllisiä tarkastelukulmia itsetuntemuksen lisäämiseksi. Sen myötä on mahdollista kehittää resilienssiä esimiestyössä ja varmistaa voimavarojen riittäminen vaativassa tehtävässä. Resilienssi on sitkeää joustavuutta ja kykyä palautua kovasta rasituksesta. Esimiehen on hyvä tunnistaa ja hallita oma tapansa reagoida etenkin hankalalta tuntuvissa asioissa. Näin on helpompaa fokusoitua esimiestyön kannalta olennaisiin asioihin.

Esimiehen ei tarvitse osata kaikkea yksin. Asiantuntija auttaa ja antaa käytännön vinkit tärkeisiin tilanteisiin.

Räätälöimme esimiehille valmennuksia työelämän psykologisista teemoista. Valmennuksiemme avulla esimiehet psykologisen työkalupakin esimiestyöhön.

Haluatko kehittää itsetuntemustasi ja resilienssiä esimiehenä?

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020