Aivotyön johtaminen

Tietotyöläisen tärkein pääoma on aivot ja ajattelukapasiteetti. Kognitiivisen ergonomia konsultoinnissa käymme läpi johtamisen käytännöt tietotyön ja aivojen suoriutumiskyvyn näkökulmasta.

Moderni tietotyö on useimmille mielekästä.

Moderni tietotyö on useimmille mielekästä. Työ vaatii kuitenkin aiempaa enemmän sekä kognitiivista että emotionaalista hallintaa. Se haastaa aivoja sekä myönteisesti että altistaa kuormittumiselle, jos tietotyötaidot ovat puutteelliset tai työympäristö levoton.

Tietointensiivisessä työssä aivotyötä on johdettava

Hyvä kognitiivinen ergonomia varmistaa työn tuottavuuden. Kognitiivista ergonomiaa tuetaan toimivilla työn ja organisoitumisen rakenteilla. Sen lisäksi tarvitaan ergonomisia taitoja sekä yksilönä että yhteisönä. Aivotyön asiantuntijoina tarjoamme työn havainnoinnin ja kartoittamisen tietotyön näkökulmasta.

Hyvä työkalu aivotyön nykytilan selvittämiseksi on Aivotyö toimivaksi – toimintamalli. Se on Työterveyslaitoksen kehittämä ja lisenssoima työkalu. Sen tavoitteena on tunnistaa työn kognitiiviset vaatimukset ja kehittää uusia toimintatapoja sekä keinoja työssä jaksamiseen. Selvitys koostuu Aivotyöindeksi -verkkokyselystä, työn havainnoinnista sekä Aivotyöpajasta, jossa sovitaan kehittämiskohteista.

Oman työn johtaminen

Oman työn ja työajan rajaaminen, informaation hallinta, ajankäytön haasteet sekä jatkuvat keskeytykset vaativat käsittelykeinoja, etenkin kun muodollisen johtamisen rakenteita on purettu. Oman mielen johtamisen taito on entistä tärkeämpää. Oman työn johtamisen onnistumiseksi tarvitaan toimivia työn ja organisoitumisen rakenteita.

Kognitiivinen ergonomia

auttaa suunnittelemaan työn niin, että se tukee ihmisen tiedonkäsittelyä. Informaatiota tulvivassa työelämässä on keskityttävä työnkuvan hahmottamiseen, työn suunnitteluun ja priorisointiin sekä keskeytysten ja yllätysten hallintaan. Psykologisen joustavuuden taidon vahvistaminen tukee tässä. Se lisää mielen sitkeää ja joustavaa taitoa vastata haasteisiin, palautua ja oppia.

Palvelumme auttavat pysähtymään ja keskittymään tärkeisiin asioihin: tietotyön kannalta yksilön tai tiimin työtapoihin, palaverikäytäntöihin, aivotyön tehokkuuden varmistamisen käytäntöihin. Työpaikkapsykologi-palvelumme tarjoaa työn havainnoinnin ja kartoittamisen aivotyön näkökulmasta. Aivotyön johtamista ja kognitiivisen ergonomian toteutumista käytännössä voidaan edistää kognitiiviseen ergonomiaan keskittyvällä Pysäkki-työskentelyllä.

Haluatko kuulla lisää aivotyön johtamisesta tai Aivotyö toimivaksi – selvityksestä?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2020