Tarjoamme organisaatioille ja yksilöille prosessimuotoisia työtapoja, joiden tavoite on vaikuttaa pintaa syvemmälle työn kehittämiseksi. Työnohjaus ja työyhteisön työpajat, Pysäkit, tarjoavat ulkopuolisen asiantuntijan yhteisön työtapojen, kommunikaation, jaksamisen ja yhteistyön parantamiseen.

Tietointensiivisessä työssä pyritään nopeuteen ja tehokkuuteen. Sen hintana on työn laadun heikkeneminen ajan mittaan.  Jokaiselle tietotyön tekijälle on paikallaan välillä tarkistaa, mitä on tavoittelemassa oman työnsä kautta ja miksi. Samalla voi käydä läpi keinovalikoimaa, miten tavoitteita ja aikaansaannoksia kohti kannattaa edetä. Tietoinen pysähtyminen tietyn teeman äärelle mahdollistaa aidon kehittämisen. Ulkopuolinen asiantuntija fasilitoi keskustelua, ja auttaa katsomaan omaa työtä uudesta näkökulmasta.

Työnohjaus

Työnohjaus on asiantuntijan kanssa toteutettava oman työn tutkimisen ja hallinnan dialoginen prosessi.

Työskentelyllä on asiakkaan asettamat tavoitteet kuten ajankäytön hallinnan tehostaminen tai parempi stressin hallinta. Työskentely voi tähdätä myös yleisemmin oman ammatillisen identiteetin vahvistamiseen ja erilaisten taitojen hallintaan. Työnohjaus voi toteutua kertaluontoisena ongelmanratkaisutapaamisena, kuitenkin tyypillisemmin jatkuvana prosessina, puolen vuoden – vuoden työskentelynä. Myös pidemmät prosessit ovat mahdollisia. Parhaimmillaan ulkopuolinen asiantuntija on kumppani, jonka kanssa voi tutkia ja kehittää omaa työtä ja työtapoja. Omaa työtä arvostetaan yleisesti vielä liian vähän. Todetaan, että ei ole aikaa tai halua käsitellä itseään työssä jonkun toisen kanssa. Toisaalta: miksi et mahdollistaisi itsellesi parasta mahdollista versiota työstäsi? Työelämä vie ison osan elämästäsi, joten oma suhde työhön kannattaa laittaa kuntoon.

Sisältö ja tavoitteet

Työnohjaus kehittää oman työn hallintaa, ryhmän kommunikaatiota ja vuorovaikutusta ja ajan käytön kohdentamista työn kannalta keskeisiin tavoitteisiin.

Toteutus

Prosessityöskentely, joka koostuu asiakkaan määrittämän ajanjakson ajan 1-1,5 tunnin tapaamisista.

Työnohjausta tehdään sekä yksilötyönohjauksena että ryhmässä työskennellen. Yksilö- ja ryhmäohjausta voidaan myös yhdistää.

Pysäkki

Pysäkki voi olla yksilöllinen, toteutua pienryhmälle tai yhteisölle tai niiden yhdistelmänä.

Pysäkki on pysähtymisen työpaja, jossa tehdään uusia oivalluksia. Työskentely tähtää osallistuja ajattelun ja toimintatavan kehittämiseen uusien herätteiden ja näkökulmien kautta.

Tulosorientoitunutta työtä tehdään monimutkaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tästä syystä on välillä erikseen pysähdyttävä tekemään oivalluksia siitä, kuinka erilaisissa tilanteissa voi toimia tavoitteiden toteutumisen kannalta oikein. Pysäkit ovat tapa kulkea esimiesten ja henkilöstön rinnalla yhteistyötä vahvistaen. Pysäkki voi olla ryhmämuotoinen tai yksilöllinen, ja ne toimivat parhaiten prosessina. Vain aidot sisäistetyt oivallukset muuttavat toimintaa arjessa. Pysäkkien räätälöity toteutus ennakkoselvityksin ja jälkiseurannoin varmistaa parhaan lopputuloksen.

Sisältö ja tavoitteet

Alustettua keskustelua, jonka tarkka sisältö rakentuu osallistujien sen hetkisistä tarpeista.

Tavoitteena on pysähtyä katsomaan omaa työtä ja työtapoja, ja oivaltaa niistä jotain uutta.

Toteutus

Prosessimuotoinen työskentely, joka koostuu 1-3 tunnin työpajoista.

Pysäkki voi olla yksilöllinen, toteutua pienryhmälle tai yhteisölle tai niiden yhdistelmänä.

Kohderyhmät

Johto ja esihenkilöt

Johdon ja esihenkilöiden työskentelyssä käsitellään mielen johtamiseen liittyviä teemoja niistä näkökulmista, jotka ovat johdon työskentelylle ajankohtaisia. Esimerkkiteemoja ovat tunnetaidot, pelisilmä monimutkaisissa nopeissa tilanteissa, ollako joustava vai jämäkkä, johtamismotivaatio, muutoksen psykologia ja resilienssin kehittäminen yksilönä tai yhteisössä.

Pysäkki johdolle
Pysäkki henkilöstölle

Työyhteisö

Työyhteisön työskentelyssä käsitellään itsen johtamiseen liittyviä teemoja niistä näkökulmista, jotka ovat työyhteisölle ajankohtaisia. Tietotyössä ergonomia aivojen kannalta on tärkeämpää kuin koskaan. Muita esimerkkiteemoja ovat stressinhallinta ja jaksaminen, tunnetaidot, motivaation uudistaminen ja työn merkityksellisyys sekä muutoksen psykologia.

Muutosten käsittely

Muutostilanteita tukevassa työskentelyssä käsitellään muutoksen psykologiaan liittyviä teemoja niistä näkökulmista, jotka ovat työyhteisölle ajankohtaisia. Esimerkiksi henkilöstön psykologisen joustavuuden ja motivaation uudistumisen tukeminen muutoksessa on olennainen tukimuoto, jotta mieli pysyy murroksessa mukana ja pystyy sitä käsittelemään.

Pysäkki muutoksessa

Haluatko tietää lisää työtä tukevista työskentelytavoistamme?

Prosessimainen työtapa tähtää syvällisiin muutoksiin työtavoissa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Resilio 2022