Ratkaisut

Organisaatiota on tarkasteltava ja kehitettävä kokonaisuutena. Ei riitä, että henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta, jos organisaation rakenteet eivät tue heidän toimintaansa. Toisaalta hyvätkään prosessit ja mallit eivät toimi, jos henkilöstöllä ja erityisesti esimiehillä ei ole taitoja siirtää niitä käytäntöön ja tukea henkilöstön toimintaa.

Kun tavoitteena on pitkäjänteinen strategisen työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden kasvattaminen, kyse ei ole yksittäisistä, nopeista ratkaisuista. Räätälöidyt yhteistyömallimme tarjoavat psykologisen osaamisen organisaationne HR- ja strategiatyön tueksi. Pitkäkestoinen kumppanuus mahdollistaa luottamuksellisen keskustelun, jonka avulla tunnistaa toiminnan suunnan ja esteet. Se mahdollistaa nopean konsultaatiomahdollisuuden vaihtelevissa arjen johtamisen tilanteissa.

Kun tavoitteena on pitkäjänteinen strategisen työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden kasvattaminen, kyse ei ole yksittäisistä, nopeista ratkaisuista

Ratkaisumme

Räätälöimme palvelumme aina tilaajan tarpeen mukaan.

Työpaikkapsykologi

Työn ja organisoitumisen sekä aivotyön ammattilainen palveluksessasi. Konsultointipalvelut ovat tarjolla kumppanuusmallin kautta kiinteällä sopimushinnalla.

LUE LISÄÄ

Haluaisitko tietää lisää työpaikkapsykologin toiminnasta?
Pysäkki voi olla yksilöllinen, toteutua pienryhmälle tai yhteisölle tai niiden yhdistelmänä.

Pysäkki

Pysähtymisen työpajassa tehdään uusia oivalluksia. Työskentely tähtää osallistujan ajattelun ja toimintatavan kehittämiseen uusien herätteiden ja näkökulmien kautta.

LUE LISÄÄ

Selvitykset

Työyhteisö- ja ilmapiiriselvityksillä päästään pintaa syvemmälle. Selvitämme haastattelemalla ja kyselyillä työyhteisön nykytilanteen kehittämistoimien pohjaksi.

LUE LISÄÄ

Työyhteisön tilaa selvitetään usein erilaisilla kyselyillä ja yritetään kuvata numeraalisesti
Koulutus ja valmennus

Koulutukset ja valmennukset

Valmennamme työelämän psykologisista teemoista.

LUE LISÄÄ

Psykologi konsulttina

Sana konsultti viittaa luotettuun neuvonantajaan ja sen juuret ovat kaukana historiassa. Haluamme osaltamme palauttaa konsultointikäytäntöön sitä neuvokkuutta ja arvokkuutta, joka alun perin on ollut tällaisen työskentelyn lähtökohta. Se tarkoittaa hetken pysähtymistä ja tuumausta, eikä aina kovin helppoja ratkaisuja. Hyvä kumppanuus on parhaimmillaan kasvun ja oppimisen polku molemmin puolin.

Psykologia voi toimia liiketoiminnan tukena. Samaan tapaan kuin tarvitaan talouden tai lain asiantuntijoita, jokaisessa organisaatiossa tulee tilanteita, joissa tarvitaan ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista asioista.

Työskentelyn tavoitteet

Palvelumme tähtäävät modernin organisaation toimintaedellytysten varmistamiseen. Kaikissa palveluissamme huomioidaan aivojen kannalta tehokkaat työtavat, tuetaan ja mallinnetaan hyvää vuorovaikutusta ja vahvistetaan tunnetaitoja. Hyvin johdetussa ja toimivassa työyhteisössä henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen työhön ovat korkealla. Turvallinen tunneympäristö mahdollistaa vaikeidenkin asioiden käsittelyn neutraalisti.

Liiketoiminta toteutuu yksilöiden ja yhteisöjen toteuttamana. Se on myös hyvin haavoittuvaista toimintaa, kun otetaan huomioon psykologiset esteet, jotka aina ovat toiminnassamme mukana, välillä vahvempina, välillä huomaamattomampina. Psykologiset esteet voivat olla ajattelun ja tunnetason esteitä sekä arviointivirheitä. Ajattelumme saattaa kapeutua ja olemme taipuvaisia ottamaan varman päälle sekä välttämään virheitä sulkien pois todellisia kasvun ja uudistumisen mahdollisuuksia.

Työskentelyn tavoitteena on tuottavuuden lisääminen
Resilienssi auttaa palautumaan nopeammin

Resilienssi eli psykologinen joustavuus

Psykologisten esteiden voittamiseksi tarvitaan joustavuutta eli resilienssiä. Organisaation joustavuus liittyy sen kykyyn uudistua ja toimia tarkoituksenmukaisesti uusissa tilanteissa. Jos toimintaympäristö on psykologisesti turvallinen, valinnat ja päätökset tehdään laadukkaammin ja uudet suunnitelmat luovemmin.

Jokainen organisaatio tasapainoilee vakauden ja uudistumisen kanssa. Vakaus mahdollistaa yhteisön psykologisen turvallisuuden tunteen. Tällöin toiminnan prosessit ja roolitukset ovat selkeät.

Uudistumisen tarve syntyy toimintaympäristön muutoksista, joihin täytyy reagoida vakauden turvaamiseksi. Reagointi aiheuttaa häiriön vakaaseen systeemiin. Yrityksen tehtävänä on hallita häiriöitä siten, että niiden vaikutus pysyy kohtuullisena. Muutoksessa tarvitaan tapoja ylläpitää psykologista turvallisuutta ja yhteisön joustavuutta, jotta toiminnan edellytykset säilytetään.

Vaikuttavuus

Haluamme nähdä työmme tuloksena mitattavuutta ja vaikuttavuutta. Se varmistetaan keskustelemalla yhteistyön aluksi siitä, mistä toivottu muutos voidaan huomata. Vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään mieluiten sekä määrällistä että laadullista informaatiota. Jo olemassa olevat mittarit ja tiedon lähteet kuten kyselyaineistot voivat olla käyttökelpoisia. Laadullista aineistoa tarvitaan ja prosessiimme kuuluu sen kerääminen työskentelyn aikana. Toteutuksen laadun tarkkailun tukena voidaan käyttää myös organisaation edustajia.

Haluaisitko tietää lisää ratkaisuistamme?

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Resilio 2020