Johtoryhmätyöskentely

Johtoryhmän tehokas toiminta on avainasemassa organisaatiossa. Johtoryhmän vuorovaikutuksen dynamiikkaa voi aina parantaa. Konsultoinnin kautta tunnistamme ne toiminnan pullonkaulat, jotka voivat estää johtoryhmää yltämästä parhaaseensa.

Johtoryhmän vuorovaikutuksen dynamiikkaa voi aina parantaa.

Johtoryhmän pitää pystyä tarkastelemaan rinnakkain erilaisia näkökulmia sekä suhteessa siihen mitä on jo tapahtunut että suhteessa tulevaisuuteen.  Johtoryhmän psykologinen turvallisuus auttaa sitä olemaan rohkea. Toiminnan tehostaminen ei tarkoita aina kiirehtimistä. Mikäli johtoryhmältä edellytetään luovuutta ja uusia avauksia, syntyy tehokkuus pikemminkin hidastamalla ja pysähtymällä kuin kiihdyttämällä tahtia. Johtoryhmä mallintaa omalla toiminnallaan niitä arvoja, joita se haluaa edistää.

Työskentely asiantuntijan kanssa

tarjoaa johtoryhmälle välineitä katsoa sen omaa työtapaa ja suhdetta organisaatioon. Vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja valtasuhteiden ilmentymistä kannattaa havainnoida. Asiantuntijan tuella se tapahtuu rakentavasti ja johtoryhmän eri rooleja kunnioittaen.

Aikaansaava johtoryhmä ei tingi toimivan tiimin kulmakivistä

✔ Luottamus

✔ Sitoutuminen

✔ Vastuun kanto

✔ Epäselvyyksien nopea käsittely

✔ Ristiriitojen selvittäminen

Kiinnostuitko johtoryhmän työskentelyn kehittämisestä?

Jos haluat tehostaa työskentelyä, ota yhteyttä!

Resilio 2020