Itsetuntemus ja psykologinen joustavuus

Hyvä itsetuntemus on hyvinvoinnin kivijalka niin työssä kuin muussa elämässä. Psykologisen joustavuuden kehittämisellä voi vahvistaa itsetuntemusta. Itsereflektointi ja halu tutkailla itseään on välttämätöntä itsetuntemuksen kehittämiseksi.

Itsetuntemus-koulutus

Hyvä itsetuntemus auttaa käsittämään itsetuntoa omalla kohdalla. Itsetuntoa määritellään monin tavoin mutta yksi tapa katsoa itsetuntoa on, että se vaihtelee ja riippuu siitä, missä suhteessa olemme niihin asioihin, tilanteisiin ja ihmisiin, joita kohtaamme. Joissakin tilanteissa tuntuu, että itsetunto on pohjalukemissa. Toisissa taas on pärjäämisen tuntu. Itsetunnon voi ajatella heijastuvan ympäristöstä sen lisäksi, että omassa ytimessä on jonkin pysyvän tuntu.

Itsetuntemusta voi kehittää psykologisella valmennuksella, psykoterapialla tai itsetutkiskelun ja tiedon hankinnan avulla. Me tarjoamme psykologisen prosessin itsetuntemuksen vahvistamiseksi. Se on yksilöllisesti rakentuva prosessi, joka koostuu lähtötilanteen ja toiveiden kartoittamisesta, työskentelystä sovituin tapaamisin sekä loppuarviosta. Työskentely voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista.

Kiinnostuitko?

Koulutusten ja valmennuksiemme avulla sekä johto että henkilöstö tunnistavat paremmin hyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla olevia tekijöitä, ja ymmärrys niiden vaikutuksista toisiinsa lisääntyy. Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo