Tea Luukkonen

Projektityöntekijä

Psykologian maisteriksi valmistuva, Farmaseutti

Minua kiinnostavat ihmiset ja ihmisten väliset suhteet. Haluan ymmärtää maailmaa monelta eri kantilta, ja ajattelen, että myös työelämässä ihmisiä voidaan auttaa eniten, kun ymmärretään heidän motiivinsa ja käyttäytymisensä useasta eri näkökulmasta. Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä ihmisen on hyvä olla, jolloin myös luovuus ja tehokkuus kasvavat. Haluan työssäni auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kohti hyväksyvää, kohtaavaa ja turvallista ilmapiiriä, jossa tavoitteita ja päämääriä on helpompi saavuttaa.

Resilio 2020