Tunteet ja vuorovaikutus työyhteisössä

Mielen tunne- ja ajatteluilmiöiden tuntemus ja ymmärtäminen helpottaa yhteistyötä. Tässä valmennuksessa käydään läpi tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä perusasioita, jotka helpottavat rakentavaa toimintaa työyhteisössä.

Erilaisuuden aiheuttamat kommunikoinnin kynnykset alenevat, eivätkä tilanteet johda yhtä helposti mielen pahoittamiseen kun palautetaan mieliin, mitä erilaisuuden hyväksyminen omassa yhteisössä tarkoittaa.

Erilaisuuden aiheuttamat kommunikoinnin kynnykset alenevat, eivätkä tilanteet johda yhtä helposti mielen pahoittamiseen kun palautetaan mieliin, mitä erilaisuuden hyväksyminen omassa yhteisössä tarkoittaa. Mielen pahoittaminen on tavanomainen kanssakäymisen ilmiö, joka turhaankin hankaloittaa yhteistyötä. Vaikka toisen reagointia on välillä vaikea ymmärtää, mielen näkökulmasta tunnereaktioihin on aina hyvä syy.

Mitä monipuolisemmaksi työelämämme muuttuu monipaikkaisten globaalien tiimien myötä, sitä tärkeämmäksi muodostuu kyky ymmärtää ihmistä. Perustunteet, toiveet ja pelot rakentuvat samoin riippumatta siitä missä elämme ja teemme työtä. Kulttuuriset tavat luovat erilaisia ilmentymiä perustunteille ja tavalle vuorovaikuttaa.

Kiinnostuitko?

Koulutusten ja valmennuksiemme avulla sekä johto että henkilöstö tunnistavat paremmin hyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla olevia tekijöitä, ja ymmärrys niiden vaikutuksista toisiinsa lisääntyy. Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo