Aivotyön ABC

Aivotyön ABC antaa perusvalmiudet ymmärtää kognitiivisen ergonomia perusasioita ja parhaiden periaatteiden soveltamista työpaikalla, mobiilissa työssä ja etätyössä.

Moderni tietotyö haastaa aivoja ja jaksamista, mobiilin työn lisääntyessä yhä enenevässä määrin, vaikka työ olisikin mieleistä ja mielekästä

Valmennus saadaan kohdennettua paremmin, jos siihen liitetään havainnointijakso tai Aivotyö toimivaksi -selvitys ennen koulutuksen toteutusta. Valmennus tukee työn rakenteiden tarkastelua ja työn huokoistamisen mahdollisuuksia.

Moderni tietotyö haastaa aivoja ja jaksamista, mobiilin työn lisääntyessä yhä enenevässä määrin, vaikka työ olisikin mieleistä ja mielekästä. Asiantuntijatyössä oman työn ja työajan rajaaminen, informaation hallinta, ajankäytön haasteet sekä jatkuvat keskeytykset vaativat uusia käsittelykeinoja, etenkin kun muodollisen johtamisen rakenteita on purettu. Itsensä johtamisen taito nousee keskiöön, mutta myös riittävä yhteinen suunta olisi johtamisen avulla hahmotettava. Valmennuksessa käymme läpi kognitiivisen ergonomian menetelmiä ja uusia työkaluja työn hallintaan.

Kiinnostuitko?

Valmennuksiemme avulla sekä johto että henkilöstö tunnistavat paremmin hyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla olevia tekijöitä, ja ymmärrys niiden vaikutuksista toisiinsa lisääntyy. Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Resilio 2024 | Powered by Bautomo